Satsning på barn lyft för Kumlas bibliotek

Gertrud Åstrand är chef för både biblioteket och kulturen i Kumla. "Vi jobbar hårt för att behålla tätpositionen vad gäller barnbokslån och aktiviteter."
Textstorlek:

Odiskutabelt i länstopp vad gäller antal aktiviteter på biblioteket.
– Vi satsar målmedvetet på barnen, säger bibliotekschef Gertrud Åstrand.

Med 33 aktivitetstillfällen per tusen invånare, så är Kumla outstanding bland länets bibliotek. Det är nästan dubbelt så många som hos listtvåan och listtrean Lindesberg och Lekeberg.

Sett över en treårsperiod så finns Kumla även med i den absoluta toppen vad gäller aktiva låntagare. Vad gäller barnbokslån 0-17 år så är Kumla i länstopp med cirka 24 lån per barn.

Vad är det som Kumla gör rätt?

– Vi satsar mycket målmedvetet på barn och ungdom, säger Gertrud Åstrand.

– Vi började med Bokbullret där vi delade ut gåvoböcker fem gånger under uppväxten, från åtta månaders ålder och upp till fyllda sex år. Nu har vi byggt ut det med motsvarande satsning hela vägen upp, ända till gymnasiet. Läsresan heter vår senste satsning där vi täcker alla barn från noll till 18 år. Och vi jobbar hårt för att behålla barnens bokintresse genom den fotsatta livsresan.

Andra exempel på hur man jobbar i Kumla för att få besökare till biblioteket är sagostunder, barnteater, barnsång, fredagsmys, Rim och ramsor…

– Sedan har vi allt jobb vi gör ute i skolklasserna. Vi tar hit klsserna så det får känna på böckernas värld. Desutom rullar vår populära bokbuss i hela kommunen.

– Vi har ett tydligt mål från politiken: att biblioteket ska användas. Vi som jobbar här ska se till att det blir en bra mötesplats. I det ingår även vuxensatsningen med konstutställningar, föredrag, musik, författarbesök… Det ska vara nästan som en konstnärlig upplevelse att gå hit.

2015 så gjordes det 195 000 boklån här. Slår man ut de lånen per invånare så blir det 8,3 lån per person. Nu sammanställs 2016 års siffror, som ska skickss till KB (Kungliga Biblioteket) för att komma ut som statistik i slutet av det här året.

– Våra prognoser pekar på att det inte varit färre lån 2016. Snarare verkar vi komma över 200 000 lån. Och jag tror Kumlaborna upptäckte att det är roligt att komma hit.

Någon låneexplosion på e-böckerna syns inte – än så länge. För övrigt är nya böcker dyra att köpa in, 80-90 kronor, så där är bibliotekt lite återhållsamt för att ha ordning på ekonomin.