Möte om översiktsplanen

Kristina Grape, från Klara arkitektbyrå, fick gång på gång försvara den omtalade cirkeln runt Nora. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Föreningar, partier och allmänheten hälsades välkomna till informationsmöte om översiktsplanen för Nora kommun, som varit så omdiskuterad. Kristina Grape från Klara arkitekter medverkade också i Nora Stadshotell där mötet i måndags hölls. Idag går samrådstiden ut.

Förslaget till ny översiktsplan är ett 94-sidigt dokument med planering om allt från bostäder, kommunikationer, olika verksamheter, plus natur- och kulturmiljöer.

Men mest har allmänheten hakat upp sig på det som finns på sidan sju. Det är en kommunkarta med en cirkel som markerar vad som är Noras utvecklingsområde. En cirkel som endast har en radie på fem kilometer och där resecentrum utgör navet.

Bland många andra har Centerns Helena Vilhelmsson varit starkt kritisk till detta och menar att cirkeln signalerar något som gör att vissa delar av Nora kommun riskerar att hamna i kölvattnet.

– Cirkeln förekommer dessutom så pass ofta i översiktsplanen att den överskuggar andra viktiga delar i kommunen.

Många skeptiska röster hördes om den så förhatliga cirkeln och de flesta av de 70-80 mötesdeltagarna verkade vara överens om att cirkeln förstörde hela planen.

– Jag vill att områden som Järnboås, Dalkarsberg och Striberg ska få fortsatt möjlighet att utvecklas, nämnde någon.

Flera vill att familjer med sina barn ska få möjlighet att bo, jobba och aktivera sig på landsbygden. Hur blir det med det om det bara är fem kilometer runt centrum som ska utvecklas? Alla skulle ju bli mer eller mindre tvingade att flytta närmare Nora stad då.

På mötet fanns ett flertal från Järnboåsbygden och Kristina Dybeck sade så här:

– I den här översiktsplanen finns inte en rad skrivet om vilka framsteg som vi i Järnboås med omnejd har uppnått de senaste åren. Vi har fått holländare, tyskar och andra svenskar att flytta dit. Det har plötsligt blivit attraktivt igen att bo längs Rastälven och fastighetspriserna har ökat.

Många efterfrågade hur researchen till översiktsplanen hade gjorts och Kristina Grape försvarade sig med att det är många inblandade i den och kunde inte själv stå till svars.

– Det finns absolut ingen tanke att landsbygden ska dö ut, poängterade hon.

Tore Carlsson från Järnboåsbygden hävdade att denna översiktsplan hämmade den fina utveckling som varit där.

– Där står ingenstans att vår bygd ökat med 5 procent, medan hela Nora bara ökat med 4 procent.

Tore informerade också om tre olika samrådssynpunkter som finns på bygdens hemsida. Dessa rör bostäder, infrastruktur och hållbarhetstankar som är förkastliga i förslaget till översiktsplanen.