”Politiken har misslyckats”

Kristina Yngwe berättade om Landsbygdskommiténs arbete.​
Textstorlek:

​Har politiken tappat kontrollen över myndigheterna som agerar på landsbygden? Det var en av frågorna som diskuterades när Kristina Yngwe, centerpartistiskt riksdagsman och ledamot i den Landsbygdskommité som kom till Kvinnerstaskolan för lunchsamtal.

Det var centerpartiet i Örebro som bjudit in olika landsbygdsaktörer för samtal om landsbygdsfrågor och också för information om vad den parlamentariska landsbygdskommitén ägnar sig åt. Kommittén har till uppgift att lämna förslag på en sammanhållen, ny landsbygdspolitik. Den ska lämna sitt slutbetänkande 2017, men har nu kommit med ett så kallat delbetänkande som Yngwe kunde redogöra för.

– Först och främst är det ett stort framsteg att vi faktiskt är eniga i kommittén när vi lämnar delbetänkandet, säger Yngwe.

– Vi konstaterar också att landsbygdspolitik så här långt har varit ett misslyckande. Nästan all politik, oavsett partifärg har missgynnat landsbygden.

Det fanns några konkreta punkter i delbetänkandet.

– Vi måste se till att vi har har statlig närvaro över hela landet i form av myndigheter, statliga verk och liknande, det som ibland kallas utlokalisering. VI har prövat det förr och vi vet att det skapar jobb och tillväxt och förbättrar samhällsfunktionen över hela landet. Man har prövat det i andra länder med framgång, exempelvis i Danmark.

Komptensförsörjning är ett annat område där man har förslag.

– Ja, vi måste trygga att det finns allt från läkare, vårdpersonal till kompetent personal i skogmaskinerna, över hela landet. Det är ett problem i dag. VI behöver utbildning, kompetensförsörjning, som fungerar över hela landet.

Digitalisering är ytterligare ett område.

– 100 procent måste ha tillgång till snabba dataförbindelser 2025. Det är avgörande för all utveckling, menar Yngwe.

Efter Yngwes information diskuterades landsbygdsfrågor. Flera upplevde oro för hur myndigheter agerar. Det finns en oro att myndigheter lever sitt eget liv och agerar på egen hand.

– Det finns ju en politisk enighet som är rätt stor för vår rovdjurspolitik. Ändå arbetar myndigheterna och ett helt annat jobb. Vi får höra att vi själva har ansvar för att hantera skadorna efter rovdjur, en oroande utveckling, sa LRF:s Gudrun Haglund.

Skogsbruk är ett annat område där sådant ställer till problem. Richard Axdorff från föreningen Naturbrukarna Sverige:

– Vi ser en situation där handläggare på exempelvis Skogsstyrelsen ägnar sig åt att leta utrotningshotade arter i syfte att stoppa avverkningar. Ofta avgörs det huruvida man får avverka av särintressen hos utövande myndighetsperson.

Vattenfrågor diskuterades också. Även där upplevde de församlade att särintressen hos enskilda handläggare styr arbetet mer än politiken.

Polisens frånvaro på landsbygden togs också upp.

– Även på landsbygd, relativt nära städerna, är det svårt att få polisen att utreda, eller ens komma, när man anmäler exempelvis stölder. Det skapar otrygghet och en känsla av maktlöshet, menade Agneta Pettersson, Hushållningssällskapet.