Till säkerhetsrådet till varje pris

Textstorlek:

Den svenska regeringen driver mycket energiskt en kamp för att få plats i FN:s säkerhetsråd. En märklig sak är hur kampen drivs. Nyligen avslöjades att den inte sker öppet, utan i största hemlighet.

Ambassadörer från de minsta länderna i FN har bjudits till Sverige. Syftet är att påverka dem att rösta för att Sverige skall få en plats. Det gäller för en tid av två år. Allt är hemligt. Inga protokoll finns och pengarna har tagits från biståndsbudgeten och betalats ut genom en fond till Dag Hammarskjölds minne. Sådana här sätt att agera brukar åstadkomma häftiga utbrott i medierna. Nu har det varit tämligen tyst. En av dem som ändå uppmärksammat eländet är lite överraskande Lena Mellin i Aftonbladet. Hon skrev en artikel med rubriken: Varför skall vi sitta i säkerhetsrådet?

Ja, det är en mycket berättigad fråga. I Sverige har FN blivit en nästan religiös institution och beslut i FN betraktas inte som beslut av regeringar i världen, utan av högre makt. Visst är det så att FN skall vara en högre makt stående över ländernas regeringar. Så är det inte. Fem länder har vetorätt i säkerhetsrådet, det vill säga de kan stoppa alla beslut de inte gillar. Ryssland och Kina ät flitiga användare av vetorätten. Så har till exempel Ryssland stoppat alla försök att få slut på dödandet i Syrien.

Särskilt från politiskt vänsterhåll i vårt land brukar det alltid hållas benhårt på att om vi tar ställning, exempelvis till ett militärt ingripande i en konflikt, så skall det vara ett FN-beslut om det. Det betyder som regel att Ryssland bestämmer. USA använder vetorätten i huvudsak när det gäller angrepp på Israel.

FN har många olika underordnade organ. Ett av dem är rådet för mänskliga rättigheter. Ordförande i det rådet är Saudiarabien. Det säger väl allt. Saudiarabien är ett land där de mänskliga rättigheterna knappast existerar. Kvinnorna har en mycket underordnad ställning och antalet dödstraff är bland de högsta i världen. När en majoritet av FN:s medlemsstater har belönat Saudiarabien med ordförandeposten i rådet för mänskliga rättigheter så är det därför inte av omsorg om de mänskliga rättigheterna, utan tvärtom att förhindra FN att ta itu med brotten.

Det finns också en Kommitté för mänskliga rättigheter. Det är 18 experter som sammanträder tre gånger om året i fyra veckor. De länder som anslutit sig till organisationen skall lämna in en rapport om läget i sina länder. 20 procent av länderna har inte gjort det. Då kan de heller inte granskas. Sverige har granskats sju gånger. Då har Sverige fått kritik för löneskillnaderna mellan män och kvinnor och för att barn behandlas olika i olika kommuner. Tala om att sila mygg och svälja kameler.

Så frågan varför vi skall ha en plats i säkerhetsrådet är befogad. Vad tänker sig Margot Wallström att hon skall uträtta och förändra i FN systemet? När och om det blir fred i Syrien, så är det inte genom FN det sker.

Sverige år det sjätte största bidragslandet till FN.

Hur har det påverkat vårt inflytande i FN? Kan Margot Wallström och Stefan Löfven göra något åt det? Har de talat med Putin och härskarna i alla världens diktaturer?

 

Gerhard Olsson