Nattjour kvar i Linde

Textstorlek:

Jour- och beredskapsverksamheten i Lindesberg är inte längre hotad.
Regionen behöver spara 190 miljoner. Elva av dem skulle sparas genom att dra ner på joruverksamheten nattetid i Lindesberg. Nu har regionstyrelsen ändrat sig, verksamheten blir kvar.

Region Örebro län kommer i nuläget inte att röra de elva besparingsmiljoner som avser jour- och akuttjänstgöring nattetid på Lindesbergs lasarett.
Totalt ska drygt 190 miljoner sparas för att få en budget i balans.
– Vi koncentrerar oss nu istället på de 180 andra miljonerna, säger styrelseordföranden Marie-Louise Forsberg-Fransson.
– Vi har lyssnat på professionen och medborgarna och beslutat om åtgärdsplanen i övrigt. Fullt fokus på den.
Men alltså utan nämnda besparingar i Lindesberg.
Jan Olsson, högste sjukvårdsansvarige tjänsteman i Länet:
– Men vi står fast vid att kostnaderna för jourverksamheten totalt måste ned. Istället ökad verksamhets dagtid.

Läs mer i nästa nummer av Länsposten, med en utförlig intervju med Jan Olsson.