Polisen behövs på landet

Textstorlek:

Rättsväsendet är en statlig kärnuppgift. Hit hör en effektiv polis i allmänhetens tjänst. Lagens långa arm, brukar det heta, men i dag är armen alltförkort.

I Flen fanns ett 30-tal poliser på 80-talet. Nu har polisen öppet i Kommunhusets reception enbart onsdagar
kl. 08.00–16.00 och lunchstängt kl. 11.30–12.30. Många mindre orter känner igen sig.

Mellan 1994 och 2005 lades 106 polisstationer ner i Sverige. Något bättre blev det från 2006 när Alliansen regerade, då ökade antalet polisstationer. Men efter att en ny organisation införts i år ser det mörkt ut.

Brottslingarna jobbar inte med kontorstid, vilket polisen i Flen och på andra håll uppenbarligen gör. Folket på landsbygden vet. Dieselstölder från traktorer, skördetröskor och skogsmaskiner drabbar personer och företag som livnär sig och driver verksamhet på landsbygden. Även andra allvarliga brott förekommer givetvis.

En bekant berättade nyligen att i hans trakter kan man inte lämna traktorer och andra maskiner fulltankade över natten. Då stjäls bränslet. Man tankar endast exakt det antal liter som man anser sig behöva under arbetsdagen. När sådana brott sker oupphörligen blir de inte bara irritationsmoment utan orsakar stora ekonomiska skador för de drabbade.

Vad kan då göras för att råda bot på problemet? En spännande idé är införandet av en kommunal polis.

Redan 2003 framförde dåvarande partiledare Maud Olofsson (C) tanken. Hon är övertygad om att det skulle ge en bättre polisnärvaro och ökad trygghet. Staten glömmer bort delar av landet, inte minst periferin. Men där det finns en stor portion lokalt ansvar och inflytande som borde utnyttjas bättre, menade Maud Olofsson.

Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge och ordförande i Brottsförebyggande rådet (Brå), samt Carola Lidén (C), gruppledare i Luleå, framförde liknande tankar i Norran 2013. ”De flesta brott sker lokalt och kan förebyggas lokalt. Lokala poliskontor, eller mobila enheter på landsbygden, måste prioriteras. Vi föreslår att det utreds vilka lokala aktörer som kan komplettera polisen i det trygghetsskapande arbetet. Det skulle kunna vara väktare, det skulle också kunna vara en kommunal polis”, skrev de båda.

På Centerstämman i Falun nu i september 2015 fastslogs att Centern vill att den lokala polisen ska vara känd för de som bor i området genom att den arbetar långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån lokala behov.

Vilken lösning de styrande väljer återstår att se. Frånvaro av polis är i vart fall ingen hållbar utväg om svensk landsbygd ska överleva långsiktigt.

Bo Höglander