Få tror att de kan bli rika

Få tror att det kan bli rika. Färre kvinnor än män.
Textstorlek:

Drömmer du om att bli rik?
I så fall är du en av få. 86 procent av oss tror nämligen att vi aldrig kommer att bli rika.

Bara 14 procent av drygt 5000 tillfrågade tror att de har någon som helst möjlighet att bli rika.

Och bland kvinnorna är det ännu färre som tror på den chansen. Bara 12 procent. Generellt har ju kvinnorna också en lägre inkomst.

Men visst finns det de som har hoppet uppe. Mest positiva till möjligheterna att bli rika är de i åldersgruppen 18-24 år. Ju yngre, desto större hopp.

Där tror nästan tre av tio att de kan bli det.

Har man fyllt 55 så är det bara fem av 100 som tror att de fortfarande kan bli rika.

Detta enligt en undersökning som Danske Bank gjort.

En knorr i undersökningen är att en sjättedel av de som uppnått pensionsålder redan tycker att de är rika.

I den åldern har man sannolikt en annan syn på vad rikedom är, efter att ha kommit så långt i livet.

En annan slutsas är att hälfen av oss, enligt undersökningen ska sägas, tycker att rikedom är lika med att leva livet som man vill, eller att man är ekonomiskt oberoende.

Men för många kan det vara en rikedom bara att få vara frisk.