C vill se en motorgård

Textstorlek:

Centerpartiet vill satsa på en motorgård för ungdomar.
Kommunalrådet Per-Åke Sörman säger till Länsposten:– Ingen vidare respons från andra partier, men vi vill driva den här frågan. Tycker den är viktig.

Centern går till val på att under kommande mandatperiod försöka hitta en lösning där kommunen är med och bygger upp en motorgård.

Kommunalrådet Per-Åke Sörman är starkt engagerad i frågan.

– Vi tittar på bredare lösningar. Vi har inte sagt var eller när. Men projektet bör vara förknippat med landsbygd eller ytterområde.

– Gärna i samverkan med de motorföreningar som finns i kommunen.

– Det är viktigt att de som vill meka ska få göra det. Och vi ska inte längre blunda för det som händer i Marieberg, där motorburen ungdom gör vilsna saker.

– Men vi är öppna för att hitta bra lösningar, och pengar till det här bör gå att ordna. Det här känns angeläget.

Under våren och sommaren har Mariebergs parkeringsplatser återigen varit samlingsplatser för många unga med och utan motorintresse och samlingarna har kantats av negativa händelser.

Här menar Centerpartiet att mer behöver göras. Fältassistenter, föräldrar och hittillsvarande politik räcker inte.

Det som finns i nuläget är gamla Vevhuset, som numera drivs privat. Tidigare var det ju en ungdomsgård för motorintresserad ungdom, där Örebro kommun hade ansvaret. I Östernärke har det också anordnats motorträffar då och då, i Tegelhusets regi.

– Men vi vill ta tag i det här ordentligt och göra ”Vevhuset 2,0”. Omstart alltså.

– Vi vill minimera risken för oönskade beteenden på arenor som är svåra för vuxenvärlden att överblicka.

Riksdagsman Anders Åkesson (Kalmar) är Centerns trafikpolitiske talesman på riksplanet. Han säger till Länsposten:

– Mycket bra initiativ av lokalpolitiken. För det första tycker jag Örebro har ett samlat motorsportcentrum ute vid flygplatsen som känns riktigt fint. Flera sporter samsas om utrymmet.

– Motorsport för unga är lika viktigt som hästsport. Och båda dessa områden har ju stark landsbygdsanknytning. Jag tycker kommunerna ska vara med och stötta unga killar och tjejer som vill hålla på med motorer såväl som hästar. Klart bättre än black- och streetracing.