Landsbygden lyftes i vårtal

Vårbrasa vid Talludden på Tisarens sydsida. Foto: Bo Westman
Textstorlek:
Överallt brann våreldarna i går. Talarna var många, och en av dem var Wendla Thorstensson som vårtalade i Mullhyttan.
Kommunalrådet lyfte fram landsbygden.
– Vi har så många byalag och föreningar som skapar aktiviteter. Det är för att vi älskar vår hembygd och är stolta över den.
– Det är för att vi vågar tro på utveckling och själva är med och skapar den. Det är för att vi ser landsbygdens rikedom.
– Här i Lekeberg tar vi till vara på varandras idéer, kunskaper och olikheter.
– När landsbygden avfolkas på många ställen i landet så går vi mot strömmen med vår landsbygd som utvecklas och andas framtidstro.
För övrigt pekar prognoser på att Lekebergs befolkning kommer att öka med 14 procent inom de närmaste fem åren.
Även på andra håll i länet lyftes bygden, och inte minst hembygdsrörelsen fram, i vårtalen.
Sista april är något av hembygdsrörelsens högtidsdag, då olika hembygdsföreningar lockar man ur huse till vårbrasor, kaffe med hembakat och vårtal.