Fellingsbro ett gränsfall

Fellingsbro, numera tillhörigt Örebro län. Men så har det minsann inte alltid varit.

Textstorlek:

Höra till Örebro län eller inte? Det tycks ha varit en fråga som satt avtryck i Fellingsbros och länets historia.

Fellingsbro är inte vilken plats som helst, historiskt. Det var i de här trakterna som gisslan lämnades och togs när kungarna red Eriksgatan fram.

Historiskt har alltså Fellingsbro haft en framskjuten plats. Och om detta vittnar även den urgamla kastalen, en av få i landet, i ett så fint bevarat skick.

Kastal är generellt en medeltida försvarsanläggning.

Fellingsbrokastalens form tyder på att den är uppförd under sen medeltid. 1200-1300-tal? Tornet är elva meter högt, väggarna två meter tjocka.

Men kanske ska man ändå tolka kastalen som en del av den kyrkliga verksamheten, likaväl som ett försvarsverk. Det finns byggnadstekniska finesser som tyder på det.

Fellingsbros första kyrka kan för övrigt ha varit på plats redan på 1100-talet. Det är rätt tidigt i de här sammanhangen.

Men var har egentligen Fellingsbro hört hemma? I vårt län, eller inte?

Frågan är motiverad, för just Fellingsbro har varit både utanför och innanför staketet.

När Örebro län bildades 1639, så kom det att se ut ungefär som länet ser ut än idag. Men med ett rejält undantag – Fellingsbro.

Då, 1639, tillhörde nämligen Fellingsbro (härad) Västerås landshövdingedöme.

Och så hade det gjort även före 1639. Inte ens då, när Örebro län var en del av Närke och Värmlands län, så ingick Fellingsbro.

Men 1640 var det ”kört”. Då överfördes Fellingsbro härad till vårt län, som på så sätt blev, kan man säga, komplett.

Fellingsbro härad hade en egen historia och hade bildats under Vasarnas epok på 1500-talet och bestod av socknarna Ervalla, Fellingsbro och Näsby.

Fellingsbro motstod även locktonerna från ”utbrytarlänet” Järle län 1642 och blev kvar i Örebrolän.

Detta samtidigt som Nora, Grythyttan, Linde, Hällefors, Ramsberg, och Ljusnarberg bröts ur länet och slog sig ihop med en hel del Värmlandssocknar.

1648 var emellertid det experimentet över. Men under en kort tid fick Järle glänsa, och även Nora, eftersom området bytte namn till Nora län, innan ordningen återställdes samma år som 30-åriga kriget tog slut.

Men Fellingsbro socken skulle komma att släppa ifrån sig landdelar till Västmanland, och det skedde 1890. Västra Skedvi socken fick landområden från Fellingsbro.

Idag är Fellingsbro en del av Lindesbergs kommun och dess 23 000 till 24 000 invånare.