Idrottshistoriska sällskapet i Laxå tar nya tag – gör Wåågen

Textstorlek:

Det nybildade idrottshistoriska sällskapet går snart över till att bli en förening, och när Gåvert Wååg i förra veckan gästade föreningen på sällskapets tredje träff var det kö in i lokalen.Idrott är stort i Laxå.

Det var för runt ett år sedan som ett gäng gamla idrottare i Laxå väckte idén att starta ett lokalt idrottshistoriskt sällskap.

Gruppen växte och alla brann för att dokumentera, återuppliva ortens idrottshjältars insatser, men även för att kunna samlas under trivsamma former och dela intresset, idrott.

– Tanken är att vi träffas, ljuger och minns tillbaka, säger Matz ”Kolis” Pettersson, en av flera som håller i trådarna.

Syftet är att vara en träffpunkt för gamla och nya aktiva, ledare, funktionärer och alla andra som är intresserade av kommunens idrottshistoria.

Inom kort planeras även för att idrottshistoriska sällskapet ska ombildas till en förening med stadgar och en styrelse, något som krävs exempelvis för att skapa ett bankkonto för hantering av ekonomin.

– Vi omsätter ju inga pengar, men måste ändå ha ett rörelsekapital för träffarna, och dessutom får vi lättare att hantera och bokföra när vi söker sponsorer, förklarar Matz.

En annan viktig och prioriterad fråga för föreningen blir att uppmärksamma idrottare och ledare i nutid.

Lions i Laxå, som nu lagt ner sin verksamhet, har under många år delat ut pris förl årets idrottsprestation och till årets idrottsledare.

– Det är så viktigt att de priser Lions delat ut fortlever och därför vill vi ta över det uppdraget, betonar Matz Pettersson.

Den historiska dokumentationen som innefattar att gräva i dokument, handlingar och att rädda bilder har också startats upp.

I det uppdraget finns även skapandet av en egen hemsida, ett arbete där Lasse Henningsson med flera är drivande.

– Vi har för avsikt att dokumentera allt idrottsliv som funnits i Laxå. Det finns mycket att gräva fram från en idrottsepok som spänner över en lång tid tillbaka.

Varje träff har ett tema och den första handlade om Laxå cykelklubb och under den andra ägnade man sig åt motorsport.

I förra veckan slogs rekord när gästföreläsaren Gåvert Wåååg kom till Casselgården för att beråtta under temat skidor och orientering. Grenar som Gåvert Wååg med stora framgångar lanserat i Kina.

Det var för 20 år sedan han och orienteraren Jörgen Mårtensson engagerade sig för att utveckla dessa grenar i Kina.

Men det skulle bli så mycket mer när Gåvert hela tiden upptäckte nya idrottsmarker att bryta i det östasiatiska landet.

I dag finns etablerade stora idrottsevenemang som det kinesiska Vasaloppet, kinesiska tour de ski, kinesiska Vätternrundan, Gothia cup i fotboll och Champions week i orientering bara för att nämna en del av allt.

– Det senaste är vår variant av Gothia cup som avgörs inför fullsatta läktare med tiotusentals åskådare. Spelet sker på 40 nyanlagda bollplaner där det tidigare låg golfbanor, berättade Wååg.

– I år ser det ut att bli 500 lag och om tio år är vi större än Gothia cup i Göteborg, spådde han.

Publiken fick följa med på en otrolig resa, illustrerad av vackra bilder från alla de olika arrangemang som Gåvert och hans företag medverkat till att göra verkliga.

Inte minst den storslagenhet som råder med inramningen av Vasaloppet som nu körts där i 16 år.

– Vi har 200 snöskulptörer som jobbar en månad innan med att forma och anlägga snöskulpturer kring arenan och utmed spåren, berättade Gåvert.

Vasaloppsstenen i stadionområdet kommer exempelvis från Mångsbodarna och knyter på så vis an till ursprungets vasalopp i Dalarna. Hans insatser för idrotten i Kina har, förutom andra hedersbetygelser, resulterat i utmärkelsen hedersmedborgare i Beijing.

Gåvert Wååg bor nu i Kumla men är uppväxt i Laxå och han passade även på att tacka för det engagemang som finns för idrottshistoria på hemorten.

– 1961 blev jag erbjuden att följa med på orientering och för det tackar jag Laxå Orienteringsklubb som varit till en fantastisk hjälp för mig i min nuvarande profession, menade med ödmjukhet, Gåvert Wååg.