Förnyat forum för byanäten

Textstorlek:

 

Genom pengar från landsbygdsprogrammet ska organisationerna utveckla Byanätsforum genom att representera de lokala byanäten och lyfta betydelsen av byanät för att nå bredbandsmålet. Inriktningen kommer främst att ligga på ökad kunskap till byanäten, nätverk för ökad förståelse mellan byanät, marknadsaktörer och myndigheter samt rådgivning i ekonomiska, juridiska och organisatoriska frågor till byanäten.

Byanätsforums mål är att förenkla för byanäten och bredbandsutbyggnaden på landsbygden.