Bergslagsleden fyller 35

Textstorlek:

Bergslagsleden fyller 35 år. Numera kommer vandrarna till 35 procent från andra länder.

Åren går. Den led som hundratusentals människor vandrat på, genom i huvudsak den västra länsdelen, Bergslagsleden, fyller 35 år.

Det finns väl knappt ett skolbarn i länet som inte gått någon sträcka på leden, på en friluftsdag. Därmed har grunden lagts för att göra leden välkänd hos länsbor i aktiv ålder.

Numera besöks Bergslagsleden av cirka 25 000 vandrare om året.

Men det mest intressanta är kanske att 35 procent av de frilufsare som går leden, kommer från ett annat land. Den största gruppen av vandrare kommer från Tyskland. Men så är också Tyskland ett land med stort fokus på vandring i natur.

Det är Region Örebro län som nyligen gjort undersökningen, och som visar en helt annan bild än när Bergslagsleden var relativt ny.

Då gjordes nio av tio besök av länsbor. Leden var i hög grad en lokal angelägenhet.

Men av de svenska besökarna, så dominerar fortfarande vi örebrolänningar. Sju av tio svenska besökare kommer från vårt län.

Men det visar sig också att 15 procent av besöken görs av folk från Mälardalsområdet. Därmed har Bergslagsleden börjat etablera sig som ett ganska populärt resmål.

Kjell-Ove Nordström, som arbetat med ledens utveckling ända sedan slutet av 1980-talet, säger till Länsposten:

– Grunduppdraget är i botten fortfarande ett folkhälsouppdrag. Men vi har i det arbetet också sett att det passar väl ihop med vårt uppdrag att öka turismen i länet.

Ett annat noterbart resultat av undersökningen är att medelåldern på besökarna har sjunkit.

Från att den ”vanlige” vandraren förr var i åldrarna 41-50, så är det idag i åldrarna 18-29 som man hittar vandrarna. Skolklasserna undantagna.

– Jättepositivt, så klart, säger Kjell-Ove Nordström.

– Vi försöker att hålla leden attraktiv, och anpassa oss efter vandrarnas önskemål.

En stor upprustning av leden gjordes för några år sedan. Därefter har Kjell-Ove Nordström & Co. haft fokus på att hålla uppe kvaliteten på spänger, vidskydd och promenadvägen.

Enkätsvaren i Region Örebros undersökning visar att nio av tio tillfrågade är nöjda med Bergslagsledens kvalitet och skötsel. Bara en av hundra upplever skötseln som negativ.

– Flera har skrivit till oss och berättat att de varit positivt överraskade över skicket och servicen längs leden.

Två saker som lyfts fram där är tillgången till ved, vid rastplatserna och toaletter.