De startade egen klinik

Mia Hammarström och Maria Löwendahl med patienten Max som är Kungspudel. Det går att komma akut till kliniken dagtid, men vi rekommenderar att man ringer först, säger Mia. foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

​I december öppnades ytterligare en djurklinik i Örebro. Det var ett antal djurvårdare och veterinärer som ville gå emot trenden med allt större djurvårdskedjor och istället starta en klinik i egen regi.

När djursjukhuset i Örebro lades ner 2002, uppstod ett tomrum för smådjursägarna i länet. Något sjukhus för akut veterinärvård fanns inte. Djurägare var hänvisade till distriktsveterinärerna eller djursjukhuset i Strömsholm.

Sedan dess har tomrummet successivt fyllts. Nu finns flera konkurrerande djurkliniker i länet.

Allt fler kliniker ingår numera i en större kedja. Djursjukhuset i Kumla samarbetar med djursjukvårdskoncernen Anicura. Analysen i Örebro ingår  djurvårdskedjan Evidensia som är aktiv i hela norden. Bakom denna kedja finns ett par olika stiftelser och riskkapitalbolaget EQT.

Det senaste tillskottet i Örebro, Djurkliniken Anima på Aspholmsvägen, öppnade så sent som den 5 december. Det är veterinärerna Catja Adestam, Mia Hammarström och djursjukvårdarna Petra Gustafsson, Maria Löwendahl och Ulrika Persson som slagit sig ihop och startat en helt ny klinik. Alla fem arbetade tidigare på det som i dag heter Analysen.

– Kliniken vi arbetade på blev uppköpt av Analysen/Evidensia, de äger mer än 55 kliniker i hela landet. Vi trivdes inte med att tillhöra en större kedja, vi ville göra något eget, jobba i mindre skala.

Därför bestämde sig de fem kollegorna att gå mot strömmen och starta en egen klinik.

– Vi ville ha en mindre organisation, närmare djurägarna, men ändå med möjlighet erbjuda relevant djursjukvård. Tanken är att patienterna och, djurägarna här ska kunna känna igen sig och möta samma personer, varje gång.

Personalen kan också vara flexibel och om det behövs, åka ut till patienter i hemmiljö.

– Vi styr över oss själva och bestämmer hur vi vill göra.

Efter en hel del ombyggnad och anpassning stod lokalerna, nära brandstationen i Örebro, klara till öppnandet femte december.

– Vi har möjlighet att röntga, göra ultraljudsundersökningar, göra flertalet operationer, utföra tandvård, kort sagt det mesta inom veterinärsjukvård, berättar Mia Hammarström.

– Vi har inte möjlighet till installning över natten här, då är vi obemannade. Men vi planerar in ingrepp, operationer så patienten vaknar upp här kan åka hem samma dag, fortsätter Mia.

Kliniken har trots att den inte är så stor, två väntrum, ett för hundar och ett för katter.

– Det är helt enkelt så att det annars lätt uppstår stressiga situationer, särskilt för katterna. I anslutning till kattavdelningen finns också ett särskilt undersökningsrum för katter där man kan ta in patienter för en första undersökning.

Mia menar att man i modern veterinärsjukvård kan göra betydligt mer än tidigare.

– Det har inneburit att statusen speciellt på katter höjts. Vi genomför nu ofta avancerade operationer på katter, tidigare var man ofta hänvisad till att avliva.

En av de vanligaste orsakerna till att man söker upp veterinärer med sin hund heller katt är olika tandproblem, tandsten, tandvärk och tandlossning

– Inte minst på katter kan tandproblem vara mycket smärtsamma och leda till att vi får ta bort tänder.

Att djuret ätit något tokigt. Fått i sig något giftigt, eller något som stoppar upp nere i magen är också vanligt, liksom olika knölar, utväxter, tumörer och liknande som måste tas bort.

– Många kommer också hit för att deras djur fått problem med öronen. Vår, sommar och höst är högsäsong för oss. Det beror på att både djur och människor vistas mera utomhus då.

Mia berättar att de flesta som kommer har sina djur försäkrade.

– Ja. Det faktum att vi kan göra mer för att hjälpa djur, att veterinärsjukvården utvecklats har också gjort att kostnaderna kan dra iväg. Det gör att allt fler väljer att försäkra sina djur, avslutar Mina medan hon undersöker Kungspudeln Max tänder.