Unga köper ut till yngre

Enligt Systembolaget och Sifos undersökning så har fyra av tio unga bett sina äldre syskon att köpa ut. Det är alltså vanligare än vad många trott och tror. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Fyra av tio unga har bett sina storasyskon köpa ut alkohol. Det är ett av de allra sätten att komma i kontakt med alkohol första gången.
Men alkoholkonsumtionen i landet har stagnerat och ligger rätt stabilt på dryga nio liter per person och år.

Det är Systembolaget, som med hjälp av Sifo, har kartlagt hur yngre skaffar sin alkohol.

Där visar det sig att sju av tio småsyskon ser sina storasyskon som förebilder. Men samtidigt drar sig inte fyra av tio för att be sina större syskon att köpa ut alkohol på Systembolaget.

Malin Forkman är kommunikationschef på Systembolaget:

– För ett storasyskon kan det som ung vuxen vara svårt att veta om man antar en ”kompisroll” eller en ”föräldraroll” i förhållande till sina yngre syskon.

– Att ställa upp för sitt syskon genom att säga nej till att köpa ut alkohol, gör stor skillnad. Nej, är alltså rätt ord och ett viktigt ord här.

Undersökningen, genomförd i juni år med drygt 1000 personer i åldrarna 20-28, lyfter som en följd av ovanstående fram en missuppfattning, nämligen att yngre syskon och kompisar skaffar alkohol via en vuxen man inte känner, en anonym langare.

Istället är det alltså vanligt att syskon, eller äldre kompisar köper ut. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning spär på statistiken genom att påvisa att nästan 60 procent av 16-åringarna skulle avstå helt från att dricka om de inte fick tag på alkohol via någon de känner väl.

Den nya Sifo-undersökningen visar också att fyra av tio unga druckit alkohol tillsammans med ett storasyskon innan de fyllt 18.

Slutsats: skolstarten i augusti och arrangemang runt den är tillfällen då många unga dricker alkohol – och den vanligaste langaren är en annan ung person, till exempel ett syskon.

Samtidigt planar alkoholkonsumtionen ut på en nivå runt drygt nio liter per person och år, efter att ha sjunkit i stort sett varje år sedan 2000-talets toppår 2004.

Då drack vi 10,5 liter ren alkohol per person och år. Idag är siffran nere på 9,3 liter. SOM-institutet gör mätningen i samarbete med centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Resultaten för de senaste årens konsumtion talar för att den minskning vi sett nu alltså planat ut, menar CAN. Men vi drack ännu mer i mitten av 1990-talet.

I statistiken finns dock inte privatimporterad eller insmugglad alkohol med.

Det finns ett tydligt mönster när det gäller alkoholkonsumtionen. De som aldrig dricker utgör drygt femton procent av befolkningen. Det har de gjort de senaste åren. Andelen som dricker sprit, vin eller öl minst en gång i veckan har ökat från 28 procent till 43 under samma period. Även andelen som dricker alkohol minst en gång i månaden har ökat. Yngre vuxna dricker mer än äldre och män dricker fortfarande mer än kvinnor.

Källa: SOM-institutet. SOM står för samhälle, opinion och medier. Det är en en opartisk undersökningsorganisation Göteborgs universitet.