Väg stängd i tio veckor

Textstorlek:

Mitt i den lilla byn Haddebo, nära Hjortkvarn, kommer vägen att vara avstängd i bortåt tio veckor.
För fem-sex hushåll kommer det att bli en besvärlig tid, eftersom man får åka en omväg på cirka 1,3 mil för att exempelvis åka och handla.

Det är länsväg 597, avsnittet mellan mellan Närkesberg och riksväg 51, vägen mellan Örebro och Norrköping, som berörs. Under arbetet som alltså avslutas först vecka 42 enligt planen, kommer den vägen vara helt avstängd, mitt i Haddebo.

Vägen Trafikverket hänvisar till under ombyggnaden går över byarna Gryt, Björnhammar och så småningom Hjortkvarn, där man kommer ut på stora riksväg 51.

För Kristin Asplund och ytterligare fem hushåll som hamnat på fel sida av det avstängda vägavsnittet, kommer det att bli några besvärliga veckor.

– I och med att det ska ta så pass lång tid är det lite jobbigt. Ska vi exempelvis åka mot Pålsboda för att handla blir det en omväg på 1.3 mil, enkel resa. Den vägen är dessutom sämre och tämligen krokig. Det kommer att ta mycket tid, särskilt för de som arbetspendlar, säger hon.

Förutom de bofasta och några sommargäster är det en del tung trafik som använder vägen.

– Det verkar som lastbilar ibland åker över Haddebo för att ta en genväg mellan riksväg 51 och riksväg 50 förbi Askersund. Även om det här är små vägar vinner de nog flera mil på det, menar Kristin.

Avsnittet man bygger om är en vägsträcka på kanske ett par hundra meter som är uppbyggd över marknivån på ett slags stenmurar eller stensättningar. Stenmurarna byggdes troligen för att helt enkelt jämna ut en svacka, där det kanske en gång också var sankt. Konstruktionen är gammal och tämligen ovanlig enligt Länstyrelsen i Örebro, som varit rådgivande inför arbetet.

– Från början var vi osäkra om huruvida det varit två stenmurar som vägen från början gått mellan, för att sedan successivt höja sig för att till sist ligga ovanpå. Men efter lite undersökningsarbete kom vi fram till att vägen troligen är byggd på stensättningen från början, berättar Jonas Jansson på Länsstyrelsen.

Hur gammal konstruktionen är vet man inte. Första gången den finns med på en karta är dock 1690, enligt Länsstyrelsen.

Arbetet utförs av entreprenören Svevia på uppdrag av Trafikverket. Svevia anlitar i sin tur andra underentreprenörer.

– Det vi gör nu är att vi helt enkelt tar bort vägen för att frilägga stenmurarna. Det handlar om att ta bort material både på in och utsidan av stensättningarna. Sedan ska dessa inventeras för att vi ska kunna göra oss en bild av skicket och hur vägen egentligen är konstruerad. Sedan ska det komma specialister, stensättare, som ska återställa murarna till ursprungligt skick, berättar Rebecka Magnusson på Svevia

När arbetet med stenmurarna är klart ska vägen återställas till jämförbar standard som i dag.

– Som det verkar kommer inte vägen att sänkas, eller höjas när arbetet är klart, utan det kommer att se ut ungefär som i dag.

Det är inte heller inte säkert att det tar riktigt så lång tid som är utsatt.

– Det kan gå bättre än planerat, vi hoppas på det.

När Länsposten var på plats i Haddebo, hade precis Anders Aronsson och Tobias Elofsson från underentreprenören Maskintjänst i Viby inlett arbetena med att frilägga stensättningarna.

– Ett intressant jobb. Vi har aldrig gjort något liknande trots att vi arbetar mycket åt Svevia. Vårt jobb här, med själva friläggningen, tar nog säkerligen två veckor. Vi har viss förståelse för att det skapar lite oreda i byn när vägen stängs av. Vi har försökt vara lite smidiga. Det pågick exempelvis höskörd här när vi började. Dem har vi släppt förbi. Vi kan ju inte gärna tvinga folk att köra över en mils omväg med hölassen, säger Anders.