”Riktiga jobb, inte bidrag!”

Textstorlek:

Arbetslösheten i Sverige är fortsatt hög. Samtidigt hör man så gott som dagligen att det är svårt att hitta personal. BB i Örebro till exempel klarar inte av att bemanna avdelningen under semestern, så man beordrar Karlskogas barnmorskor att komma in och lösa problemen. Följden blir att Karlskoga BB stänger under sommaren.

Hur tänkte man där? Karlskoga klarar av att lösa sina semestrar. Varför klarar inte Örebro det? Är det verkligen längre från Örebro till Karlskoga än tvärtom, för både mammor och personal? Det är ju lika många barn som ska födas oavsett plats.

Jag tar det igen. Vården och skolan har inte tillräckligt med personal. Arbetslösheten är hög. Hur kan det gå ihop?

När en del föreslår att sänka ingångslöner för att skapa fler jobb blir det ett himla hallå. Vänsterpartiet gör stor sak av att vi ska ha en flyktingvänlig politik, gränserna ska hållas öppna. Men när det handlar om att dela med sig av jobben, då jäklar går dom i taket. Kommer ni ihåg på 1960- och 1970- talet, ni som gick i skolan då, hur mycket personal det fanns? Kanslister, kontorister, rektorer och vaktmästare på varje skola, ungdomsledare, städerskor, kafeteriapersonal med mera. Nu är det slimmat på varje arbetsplats, inte bara i skolan. Det finns helt enkelt inte pengar att anställa fler inom kommunal- och landstingssektorn även om det fattas personal. Blir det någon anställning så är det bara de med pedagog- eller annan examen som kommer på fråga.

Man har börjat med snabbspår in i arbetslivet för många av de nyanlända som är utbildade läkare och lärare. Det är jättebra. Men alla de som inte har utbildning då? Kvinnorna, som i sina länder ”bara” är hemmafruar, de som kanske bara har några års skolgång bakom sig, som kommer till ett land där de förväntas jobba. Vilka jobb ska de få? Ingen har råd att anställa dem i landet med de högsta ingångslönerna i världen. Jobben de kan utföra har rationaliserats bort för länge sedan. Och de jobb som de kan få inom RUT-sektorn är hotade så länge vi har vänsterpartister vid makten.

Det är naturligtvis inte bara inom kommun och landsting det finns massor av arbetsuppgifter som ingen utför eftersom de försvann i tvåtusentalets slimmande omorganisationer. Det finns förstås många företag som har arbetsuppgifter som ingen utför. Orsaken är att man inte vågar eller kan anställa, det kostar för mycket och man drar på sig kanske ett livslångt arbetsgivaransvar.

Skulle det fungera kan man fråga sig, att sänka ingångslönerna alltså. Jag gjorde som jag brukar och googlade. Ja, enligt IMF (internationella valutafonden), OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), Konjunkturinstitutet, EU-kommissionen och Finanspolitiska rådet är det nödvändigt för att få ut folk i jobb.

Dessutom – det vore riktiga jobb, inte bidrag. Vad är bäst för en nysvensk – eller för vilken arbetslös som helst – att jobba ute bland folk till lägre lön än sin granne eller få bidrag för att sitta hemma?

Titti Hansson