Förstasidor i Länsposten: 2020 den 26 mars. 2021 den 2 december samt 2022 den 7 juli.
Tårtkalas när invigningen av utegymmet firades i maj 2022. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson
Susanne Lindholm (KD) kommunalråd. Foto: David Gelinder

”Vi måste rädda upp det sydöstra hörnet av kommunen”

Susanne Lindholm (KD) kommunalråd i Örebro har träffat och lyssnat på ortsbor i Kilsmo som resulterat i en motion. – Jag har lyssnat på dem och ger dem en röst för deras idéer, säger Susanne Lindholm.

I mars remitterades motionen från Susanne Lindholm (KD) med rubriken ”våga tänk nytt om Kilsmo skola” till grundskolenämnden för beredning, vilket kan ta upp till ett år. Örebro kommun saknar möjlighet att lämna medborgarförslag, därför väljer Susanne Lindholm att som politiker ge byborna en röst genom sin motion.

– Tanken är att Kilsmo skola skulle kunna användas till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ”hemmasittare” med problematisk skolfrånvaro. Istället för att skeppa dem till stan så skulle de kunna gå i en lugnare miljö som redan finns.

Tror du på idén?

– Jag tror det är värt att prova idén, man måste titta på ekonomi, resor för elever, verksamhet och liknande. Idag körs elever redan från området in till olika skolor. Sedan är det kostnader för personal. Men vad är vinsterna?

På frågan vad som skulle ske om förskolan försvann i Kilsmo svarar Susanne:

– Då är det dödsstöten.

Susanne Lindholm har träffat engagerade ortsbor och utvecklingsgruppen i Kilsmo. Länsposten har skrivit flera artiklar om orten där skolan lades ned 2020 och kollektivtrafiken december 2021. Utan kollektivtrafik och skola har fler flyttat och kommer att flytta tror de.

Mitt i oron kämpar utvecklingsgruppen, som bildats under Kilsmo IK, fortsatt för att bygden ska leva eller snarare överleva. Förskolan är fortfarande igång i de befintliga skollokalerna men ortsborna är rädda för att även den ska läggas ned.

– Tyvärr blir det så på landsbygden, en dominoeffekt, när nedmonteringen har börjat. Vårt parti var också med och la ned skolan, säger Susanne Lindholm lite ursäktande.

– Men jag är övertygad att man måste involvera medborgarna. Jag tror på en nära lokal dialog med medborgarna. Annars kan man klubba ihjäl en hel bygd. Jag tänker på Ölmbrogården också som ett färskt exempel.

I dagsläget vet inte Susanne Lindholm om det finns fler partier som skulle kunna stötta idén. Frågan ska utredas.

– Vi måste rädda upp det sydöstra hörnet av kommunen, en avflyttning påverkar hela samhället.

Susanne berättar om ett exempel i Säffle i Värmland där kommunen gjorde ett krafttag med hela kollektivtrafiken och alla offentliga bilar inom kommunen slogs ihop i ett paket med en anropsstyrd trafik via en app.

– Det finns så många kreativa idéer med digital teknik. Man måste kunna hitta lokala lösningar som är smarta för en specifik plats.