De hoppas få fler att engagera sig i Kilsmo

Kilsmobor gör era röster hörda, vad vill ni, vad brinner ni för? En ny medborgarbudget på 125 000 kronor finns för att gagna bygden.