Överklagan och polisanmälan efter beslut om Kilsmo

Föräldrarna i Kilsmo kommer att överklaga beslutet att lägga ner Kilsmo skola. En polisanmälan ska också göras.– De vann striden men inte kriget. Nu har…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil