Så valde Kilsmos elever efter nedläggningen

Hälften av de tio elever som denna termin skulle ha gått på Kilsmo skola har valt Odenskolan. Tre barn har börjat på Askers skola och…