Så valde Kilsmos elever efter nedläggningen

Hälften av de tio elever som denna termin skulle ha gått på Kilsmo skola har valt Odenskolan. Tre barn har börjat på Askers skola och…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil