”Inte sett något hända på ett år”

Nyheter Vid regionfullmäktiges senaste sammanträde diskuterades motioner från V och SD kring återöppnandet av förlossningen i Karlskoga. – Det finns ett beslut om att förlossningen ska…