Svar direkt: ”Vi i oppositionen vill att samtalsklimatet ska bli bättre”

Detta inlägg är ett svar direkt på debattinlägg från oppositionen i Lekebergs kommun. ”Att styra en kommun kräver tid, ansvar, driv, hjärna och hjärta. Vi i Moderaterna, Kristdemokraterna, Framtidspartiet och Vänsterpartiet jobbar outtröttligt vidare med att göra Lekeberg till en ännu bättre plats för våra invånare.

Vi har nu en återvinningsstation i Hidinge-Lanna. Kommunens medarbetare har återigen möjlighet att arbeta deltid. Vi har satt upp flera livräddande hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt samt har utökat antalet laddstolpar. En helt ny avdelning för näringsliv och utveckling har skapats och en näringslivschef har anställts. Antalet e-tjänster för att underlätta för näringsliv, medborgare, och medarbetare har ökat. Exploateringen i Hidinge-Lanna har bromsats för att komma ikapp med infrastruktur och kommunal service.

Vi har en helt ny och ideellt driven ungdomsgård i Fjugesta. Skolan har fler speciallärare och förskolan har fler specialpedagoger. Vägbidrag och föreningsbidrag har höjts och skolskjutsreglementet har ändrats till att utgå från ett barnperspektiv.

Vi har sparat in på strategitjänster och omfördelat pengar till kärnverksamheten. I år börjar vi med skolfrukost och vår vårdpersonal ska få arbetsskor. Arbetet med sporthallen i Mullhyttan går enligt plan.

Vi lägger vår tid och energi på genomförande av konkret, medborgardriven och lokalproducerad sakpolitik. Vi uppmanar alla intresserade (och ointresserade) som vill bilda sig en egen uppfattning om Lekebergspolitiken att följa kommunfullmäktige. Det går att se både på plats men även via webben och alla sammanträden spelas in och går att se i efterhand.

Välkomna!