”Vi i oppositionen vill att samtalsklimatet ska bli bättre”

För att styra i en demokrati, så krävs det en majoritet och en opposition som granskar majoritetens arbete. Det innebär att partier som har andra åsikter och förslag än majoriteten får framföra sina politiska idéer. I en demokrati har ordförande i nämnder och styrelser ett viktigt uppdrag att säkerställa en god samtalston, ansvara för ordningen och uppförandet vid sammanträdet. Ett klokt ledarskap präglas av att försöka skapa tillitsfulla möten, skapa ett samtalsklimat där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor. Om gemensamma lösningar inte är aktuella så ska ledarskapet åtminstone skapa ett samtalsklimat som uppmuntrar ledamöter att lägga fram sina förslag, frågor och idéer och tillåta att dem prövas av mötet.

I dag styrs Lekebergs kommun av en minoritet, vilket inte är ovanligt för en mindre kommun. Det som dock är ovanligt är att de fokuserar på att anklaga oppositionen för att försvåra för dem. De har skapat ett samtalsklimat där sakfrågorna drunknar i anklagelser om att oppositionen är oansvariga och oseriösa, vilket är klart uttalat både i kommunfullmäktige och i kommunstyrelse. Även i nämnderna styr de med samma auktoritet, bl.a. genom att rätt underlag inte finns med i handlingar samt även ibland felaktiga handlingar. Detta trots att oppositionens roll är just att granska majoritetens förslag, genom att följa upp och ställa frågor, samt föreslå nya förslag om majoritetens framlagda förslag inte anses hålla.

Den styrande minoritetens auktoritära ledarstil hämmar diskussioner och skapar otrygghet för alla som deltar i rummet. Vi i oppositionen ser inte att metoder som att höja rösten och skuldbelägga andra ledamöter som en framkomlig väg till samförstånd. Att kunna visa varandra respekt även när vi har olika uppfattning är viktigt både för att upprätthålla de demokratiska spelreglerna men också för att upprätthålla en tillräckligt positiv stämning för att människor ska vilja delta i arbetet och fortsätta vara fritidspolitiker.

Fritidspolitiker är de som upprätthåller det demokratiska systemet genom att bidra med sin tid och sina kunskaper för att skapa ett bättre samhälle. Vi vill alla bidra till att skapa ett bättre samhälle och det är på de politiska mötena som vi delger varandra hur vi vill skapa det. Vi är inte alltid överens om sakfrågan, men det tillhör den politiska beslutsgången och demokratin.

Vi i oppositionen vill att samtalsklimatet ska bli bättre, vi vill att alla ska respektera varandra oavsett roll och åsikt och att var och en som deltar ska känna sig trygga i att få framföra sin mening i sakfrågor och bli bemötta med respekt även om man inte tycker lika. Om det finns ambitioner hos den styrande minoriteten att förändra det rådande samtalsklimatet, där den politiska dialogen är mera anständig, så är oppositionen redo. Vi vill säkerställa att det fattas bra och väl genomtänkta beslut för medborgarnas bästa i Lekeberg.

Här kan du läsa svar direkt på debattinlägget från Caroline Elfors (M), Jonas Hansen (KD), Kerstin Leijonborg (FL), Margareta Carlsson (V)