Dags att sänka de politiska arvodena!

Vänsterpartiet har varit det parti som ensamt varit emot höjningar av arvoden och det parti som ensamt lagt förslag i Riksdagen och runt om i Sverige på sänkningar av nivåerna av de höga politikerarvodena. För oss är det en viktig princip för oss, att vi som är politiker är representativa för väljarna och att då våra ersättningar inte drar iväg för långt från folket. Det är extra viktigt när vi genomgår kriser att vi visar i solidaritet med vår personal, patienter och våra länsinvånare.

Vi måste också visa att vi också är med och hjälper till ekonomiskt. Dessvärre har vi sett förslag från de styrande i både regioner och kommuner runt om i landet, att man väljer att höja arvodena trots kristider som under pandemin och nu när vår välfärd drabbas enormt hårt av inflation och av den (SD)-ledda regeringens val. Den nuvarande regeringen prioriterar aktivt bort välfärden och satsar i stället på renoveringar av kök samt sänkta skatter för höginkomsttagare, snus och plastpåsar.

Vänsterpartiet är tydliga i sitt ställningstagande i denna fråga, vi tycker det i grunden är fel och har en lång tradition av att göra avkall från våra heltidsarvoden. En sänkning måste ske för samtliga råd i kommuner och regioner men också för riksdagsledamöter. Så har vi agerat i urminnes tider. Och varför gör vi det? Jo av den enkla anledningen, vi ska representera folket och inte leva väsensskilt från befolkningen vi företräder. Det stora flertalet väljare kommer inte i närheten av våra löner och det skapar inte förtroende. I stället skapas ett avstånd mellan oss politiker och folket vi representerar.

Så vill inte Vänsterpartiet att vårt samhälle ska se ut, vi tror att det skapar bättre förutsättningar för vår demokrati om vi politiker föregår med goda exempel. Man ska inte bli rik på politik! Pengar ska inte vara drivkraften för det politiska engagemanget, det ska handla om viljan att påverka samhället.

Vänsterpartiet har nu lämnat in en motion till Region Örebro läns fullmäktige som handlar just om detta, att vi vill sänka arvodena för heltidspolitikerna i vår region. Från dagens 90 procent av riksdags-ledamöternas arvoden till 70 procent. Vi har försökt tidigare utan stöd från andra partier och nu anser vi, att det verkligen är läge att vi alla hjälps åt. Varje krona som kan gå till att förstärka välfärden är viktig.