Alla ska ha rätt till hjälpmedel

Vänsterpartiet menar att rätten till hjälpmedel är en grundläggande mänsklig rättighet, för att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Liksom Funktionsrätt i Sverige, så vill även vi ha ett samhälle där alla är delaktiga på lika villkor och detta ska gälla oavsett var i landet man bor.

Ett par hundringar om året kan verka som en liten summa för den som har en hög inkomst, t.ex. om man är heltidsarvoderad politiker. För den som har behov av hjälpmedel kan det däremot se helt annorlunda ut. Många människor med funktionsnedsättningar har redan en alldeles för låg inkomst eller pension. Då slår avgiftshöjningar väldigt hårt.

Politik handlar om prioriteringar. I tider som dessa då svångremmen ska dras åt, slår det alltid hårt mot de som redan har det tufft. Vår plikt som politiker är att värna alla länsinvånare och se till att våra politiska beslut underlättar för dem som redan, av olika anledningar har det kämpigt. Vi vet idag att regionerna fått alldeles för lite pengar för att kunna driva välfärden på det sätt man gjort tidigare. Så de politiska prioriteringar som görs i den (SD)-ledda regeringen och i Region Örebro län måste innefatta alla, i stället för att favorisera redan privilegierade grupper.

Regionerna runt om i Sverige har sina egna regelverk för avgifter och det ser väldigt olika ut. Vi vet att avgiftsfrågan varit nedprioriterad också i andra regioner, trots att man, precis som här, tidigare år gått med överskott. Så visst handlar det om vad man inom politiken tycker är viktigt.

Med Vänsterpartiets förslag om avgifter på hjälpmedel så skulle Region Örebro län kunna vara ett föredöme. Så för att komma runt risken av isolering och begränsningar yrkade Vänsterpartiet i regionstyrelsen avslag på det politiska styrets, (S), (C) och (KD), förslag på avgiftshöjningar av hjälpmedel.

I Region Örebro län har Vänsterpartiet alltid kämpat för avgiftsfria hjälpmedel och det kommer vi att fortsätta med. För alla som behöver det ska hjälpmedel vara gratis!