Ta tillbaka ansvaret för Pålsboda vårdcentral!

Med kort varsel stängde Pålsboda vårdcentral ned sin verksamhet och ansvaret för de cirka 2 500 patienter som varit listade faller på vårdcentralen i Hallsberg som drivs av Capio, även om patienterna har möjlighet att lista sig där de känner det lämpligt. I början angavs att man inte ansåg att det skulle vara några problem för vare sig Capio eller för patienterna, men naturligtvis får detta konsekvenser, vilket även börjat synas i media. Det finns alltid patienter som är beroende av att ha en tät kontakt med sin vårdcentral och som är beroende av en god tillgänglighet. Detta är något vi i Vänsterpartiet ofta pratar om, att det är viktigt att se till att länets alla invånare har tillgång till en god och nära vård.

För Vänsterpartiet är detta en större fråga, vi menar att primärvården är en viktig del av vården och räknas därmed som en kärnverksamhet. Därför menar vi att regionerna ska ha ansvaret för att driva vårdcentralerna och se till att alla länsinvånare får en god, tillgänglig och jämlik vård. Så borde det varit från början i Pålsboda, då hade vi säkrat vård för våra patienter. Det vore därför på sin plats att ta tillbaka ansvaret för denna viktiga verksamhet och dra lärdomar av detta.

Runt om i Sverige ser vi privata aktörer inom både vård och skola ta över det som vi anser borde drivas av regioner eller kommuner. Verksamheter där krav på avkastning till aktieägarna är förväntade och prioriterade vilket ofta ger konsekvenser i form av lägre personaltäthet och brist på kompetens. I sommar har Pålsboda vårdcentral stängt ned med kort varsel som gett konsekvenser. Det har varit stora problem med hanteringen av journalerna då man tydligen haft olika system i de olika verksamheterna. I förra veckan meddelade Andreas Svahn (S) att det inte finns några lösningar i Pålsboda i nuläget och risken är påfallande hög att pålsbodaborna även fortsättningsvis får transportera sig till Capio i Hallsberg.

Vi talar alltför sällan om baksidan av att släppa våra kärnverksamheter till marknaden och vad det faktiskt kostar i det långa loppet. Privat sjukvård är ofta dyrare än den offentliga sjukvården då den vanligtvis måste täcka sina egna kostnader, både omkostnader och vinster. Inom den offentliga sjukvården täcks dessa kostnader av staten, eller gjorde tidigare, med den SD-ledda Kristerssonregeringen är det dock mer oklart.

Vi i Vänsterpartiet vill ha bort vinsterna i välfärden, i såväl skola som vård. Pålsboda vårdcentral är bara ett exempel i mängden på att privata vinstintressen inte hör hemma i välfärdens kärnverksamheter.