”Ett resultat av en politisk tävling i hårda tag mot människor på flykt”

Det är en skrämmande utveckling vi ser i vårt land.  Vi ser återkommande hur det saknas både respekt och omsorg av våra medmänniskor. Vi har varnat för denna nya riktning, där regeringen gör det nästintill omöjligt att få stanna i vårt land. Dom föreslår angiverilagar och fler inre gränskontroller, men redan idag ser vi hur polisen kliver rakt in ibland patienter och vårdpersonal på sjukhuset för att hämta svårt sjuka patienter, helt emot rekommendationer från regionens läkare. Om den föreslagna angiverilagen kommer till stånd blir detta vardag. En sådan utveckling kan vi inte acceptera. Vi vet att detta inte är vad vårdpersonalen vill, att tvingas ange människor som behöver vård eller ha gränspoliser som stampar in och skrämmer slag på patienter. Det har genomförts manifestationer runt om i landet, där företrädare från fackförbunden som representerar vården och även skolorna gick hårt ut för att protestera.

Jessica Carlqvist, regionråd Nadja Awad, riksdagsledamot, Tony Haddou, riksdagsledamot och Rolf Östman, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, Vänsterpartiet. Foto: Pressbilder

Men nu står vi här inför en högernationalistisk politik, som totalt går över alla gränser. Vi har lärt känna familjen från Honduras och vet därför mycket väl hur gränspolisen agerat i detta utvisningsärende. Hänsynslöst gick man i ett hus och hämtade Matteo sju år och Andrea elva år, ifrån deras hem och trygghet, ifrån sitt sammanhang då samtidigt deras mamma är inlagd inom psykiatrin. Ensamma fick de åka med polisen till stationen i vetskapen om att de nu förlorar familjen i Sverige, sin skolgång, sina vänner och sin trygghet, för att sedan landa i ett land utan några pengar eller något hem. Deras mamma Hilda som vid denna tidpunkt, var inlagd inom psykiatrin hämtades av polisen inne på avdelningen, utan hänsyn till andra patienter och till personal.

Migrationsverket och polisens agerande visar på hur lite respekt dom har för barnkonventionen och hälso- och sjukvårdslagen. Det är naturligtvis ett resultat av en politisk tävling i hårda tag mot människor på flykt. Man angriper konsekvent asylsökande och människor på flykt, istället för att ta itu med de verkliga problem som finns i Sverige, vad gäller nedskärningar i välfärden och vårdkrisen. Ageranden som dessa utsätter en vårdbehövande för saker som skulle kunna leda till död, trots protester från behandlande läkare.

Som vänsterpartister tar vi starkt avstånd ifrån detta agerande. Barn ska inte behandlas på detta sätt, vårdpersonal ska inte utsättas för detta och absolut inte patienter som sökt vård. Sverige ska vara ett land som ger trygghet för barn och familjer. Vi håller barnkonventionen högt. Vi vet att ett starkt samhälle byggs bäst med en robust välfärd och solidaritet, där vi investerar i samhället och varandra. Inte genom en hänsynslös jakt på barnfamiljer som sökt skydd här. Den politiken har nått sin ände.