Forskar om behandling för våldsamma män

Nyheter Hur väl fungerar de frivilliga behandlingsinsatserna för män som utövar våld i nära relationer? Det ska forskare på Örebro universitet ta reda på i ett…

Resurser till våld i nära relationer på landsbygd

Nyheter RISKSAM-projektet vid Örebro universitet studerar våld i nära relationer på landsbygden. Nu har det tilldelats medel från forskningsrådet Forte för att turnera i landet och…

Svaga och enkelspåriga medier i årets valrörelse

Nyheter Journalistiken är en central komponent i den politiska kommunikationen. Det menar Göran Eriksson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, som inte tycker att…

Landsbygden bör få en nyckelroll

Nyheter På söndag går Sverige till val. Ida Andersson, docent i kulturgeografi vid Örebro universitet, menar att avregleringen av samhällsservicen och omställningen till en grön ekonomi…

Örebroforskare om mäns våld mot kvinnor

Nyheter Örebro län representeras under Almedalsveckan av en mängd deltagare, Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, är en av dem. Hon presenterar sina forskningsresultat…

Stöd till barn som förhörts av polis utvärderas

Nyheter Sara Thunberg, Örebro universitet, leder ett nytt forskningsprojekt där en metod för att ge stöd till barn som förhörts av polis ska utvärderas. Nyligen har…

”Bussen har ett högt symbolvärde”

Nyheter Att det finns en bussförbindelse är viktigt för många på landsbygden - även för dem som inte använder bussen särskilt ofta. – Symbolvärdet av kollektivtrafiken…