Projektgruppen RISKSAM har det tilldelats medel från forskningsrådet Forte för att turnera i landet och sprida sina forskningsresultat. Foto: Jesper Mattsson
Anna-Karin Larsson Foto: Jesper Mattsson

Resurser till våld i nära relationer på landsbygd

RISKSAM-projektet vid Örebro universitet studerar våld i nära relationer på landsbygden. Nu har det tilldelats medel från forskningsrådet Forte för att turnera i landet och sprida forskningsresultaten.

Anna-Karin Larsson, lektor i socialt arbete, konstaterar att det funnits ett stadsperspektiv i tidigare forskning om våld i nära relationer. RISKSAM-projektet vill därför komma ut till lands- och glesbygd för att fånga upp de specifika förutsättningar som råder här. Dessa ska integreras i den samverkansmodell för riskhantering som projektet utvecklar.

– Mindre orter har ofta små resurser för socialtjänst och polis. Vi hoppas kunna fånga upp olika problem för att utveckla modellen, berättar Anna-Karin Larsson.

Projektledaren Susanne Strand, docent i kriminologi, betonade i en tidigare intervju med Länsposten vikten av att samarbetet systematiseras. Idag bygger det i stort på personliga kontakter, vilket gör riskhanteringen sårbar särskilt på landsbygden där avstånden mellan socialtjänst och polis kan vara stora. Här är också de drabbade särskilt utsatta.

– På landsbygden känner alla varandra och därför går det knappast att ordna skyddat boende i närområdet utan kvinnan kanske måste lämna hela sin tillvaro.

Anna-Karin Larsson ser fram emot turnén och att få möta socialtjänst och polis på plats.

– Det är så värdefullt att komma ut till dem, att de blir lyssnade till och kan ta del av vår kunskap. Det ger en signal om att vi tycker att de är viktiga.