Universitetet hanterar de verkliga utmaningarna

Replik från Johan Schnürer Helena Vilhelmsson debatt: Fristående utredare hade undanröjt tvivel

I LP den 30 juli skrev Vilhelmsson något missvisande att regeringen redan i december 2019 utsåg de styrelseledamöter som Erik Amnå föreslagit. I december 2019 lämnade Amnå och förre statssekreteraren Agneta Bladh, av regeringen (inte av rektor) utsedda nomineringspersoner, slutförslaget om externa ledamöter till regeringen.I februari 2020 ger den ”gamla” styrelsen” rektor i uppdrag att tillsätta en utredning om Restaurang- och Hotellhögskolan (RHS). Amnå får uppdraget den 21 februari.

Regeringen utsåg först i april 2020 de nominerade externa ledamöterna. Sex är kvar sen tidigare, däribland ordförande och vice ordförande, två är nya. Dessutom finns tre nyvalda lärarrepresentanter, tre representanter för studenter och doktorander samt rektor.  Styrelsen sammanträdde i juni och mottog en utredning som visade:  Svaga ansökningssiffror, svårigheter att rekrytera akademiskt kvalificerad personal, små externa forskningsanslag, svag vetenskaplig produktion, stora renoveringsbehov och ohållbar ekonomi.

RHS har sedan 2011 haft årliga underskott om 1,7 till 3,6 miljoner kronor. Hösten 2015 antogs 175 studenter, 2019 enbart 78. I år kommer kanske ett av tre utbildningsprogram att fylla sina platser, ett annat troligen inte och det tredje har även i år ställts in p g a få sökande. Dessa är de verkliga utmaningar som ett ansvarstagande universitetet måste hantera.Platsen Grythyttan har uppenbara förtjänster. Men ett universitets uppdrag är att säkerställa akademisk kvalitet i forskning och utbildning – och hushålla med statens medel. Detta kräver kontinuerlig omprövning. Örebro universitet samverkar gärna med alla konstruktiva krafter för ett framgångsrikt RHS.

Länk till utredningen : https://www.oru.se/nyheter/rekommenderar-att-restaurang–och-hotellhogskolan-flyttar-till-orebro/

Johan Schnürer, rektor Örebro universitet