Almedalen en bra arena för att nå ut med sitt budskap, då människor är där för att lära sig något om viktiga och aktuella frågor menar Örebroforskaren Susanne Strand. Foto: Kicki Nilsson/ Icon Photography

Örebroforskare om mäns våld mot kvinnor

Örebro län representeras under Almedalsveckan av en mängd deltagare, Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, är en av dem. Hon presenterar sina forskningsresultat om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, en fråga som hon hoppas får stort utrymme i höstens val.

Efter ett par pandemi-år med enbart digitala seminarier äger Almedalsveckan åter rum i Visby. Susanne Strand, som forskar om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, är en av Örebro universitets deltagare på plats.

– Almedalen är en bra arena för att nå ut med sitt budskap. Människor är där för att lära sig något om viktiga och aktuella frågor, säger Susanne.

Att förebygga våld i nära relationer, är ett av regeringens mål, men hur detta ska ske är mer oklart. Vid Almedalsseminariet presenterar Susanne en kunskapsöversikt av vad forskningen kommit fram till.

– Det finns evidens för att vissa förebyggande åtgärder fungerar medan andra – som fortfarande används – inte gör det utan kan ha direkt motsatt effekt.

Var tredje kvinna i världen har varit utsatt för våld i nära relation. Susanne hoppas att frågan blir viktig i höstens val, eftersom den är nära sammankopplad med den grova brottsligheten i samhället.

– Barn i våldsamma hem växer upp och skapar mer våld, så det finns ett helt sammanhang att ta hänsyn till, konstaterar hon och tillägger:

– I grunden är detta ett brott mot mänskliga rättigheter.

I sin forskning har Susanne också uppmärksammat skillnaderna mellan landsbygd och storstad, när det gäller stöd till våldsutsatta kvinnor. På landsbygden känner alla varandra och därför går det knappast att ordna skyddat boende i närområdet utan kvinnan kanske måste lämna hela sin tillvaro.

– I storstan förstår man inte vad man behöver på landsbygden. Nedmonteringen av välfärden, till exempel nedläggningar av BB och BVC i glesbygden, underminerar det förebyggande och riskhanterande arbetet mot våld i nära relationer.

Susannes seminarium äger rum den 4 juli, 14.30, på Gotlands Museum.