Forskar om behandling för våldsamma män

Hur väl fungerar de frivilliga behandlingsinsatserna för män som utövar våld i nära relationer? Det ska forskare på Örebro universitet ta reda på i ett…