De räddar hyresgäster från vräkning

Nyheter Nyligen skrev Kumla kommun och KumlaBostäder en avsiktsförklaring om vräkningsförebyggande arbete. Samarbete har pågått sedan 2020 och redan när en hyresgäst är sen med sin…

Hårt slag för bygdens barnfamiljer

Nyheter Ett hårt slag mot Sannaheds barnfamiljer. Så känner småbarnsföräldrarna Alexander Franzén och Johan Appelgren som båda har barn på Lillhedens skola som från och med…

Oppositionen emot nedläggningsbeslutet

Nyheter Oppositionen valde att yrka på att inte delta i beslutet på punkten om en likvärdig skola för alla när Nämnden för livslångt lärande beslutade om…

Kumla ska bli tryggare kommun

Nyheter I den senaste medborgarundersökningen från 2022 fick Kumla kommun låga betyg när det gäller om invånarna känner sig trygga i kommunen. Det ska det bli…

Barnen bygger sin egen lekyta

Reportage I Baronbackarna har ett 25-tal barn i olika åldrar under veckan hjälpt till att bygga tre träkojor i en skogsdunge intill lekplatsen. Arbetet är en…

Den lilla kommunens möjligheter

Nyheter Med exakt en månad kvar till valet fortsätter vi vår valbevakning med den andra delen som handlar om lokalvalet. Vi har ställt tre frågor till…