Ewa-Leena Johansson snart nybliven sextioåring som haft uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg i tjugo år. Foto: Alexander Bigenius
Tony Ring (M) Karlskoga. Foto: Tord Saxin
Andreas Brorsson, (S), Kumla
Johan Niklasson (C) kommunalråd Lekeberg. – Svårt att säga när hon precis tillträtt men hon känns villig att förhandla brett. Min förhoppning är att det ska bli lättare att få till bredare överenskommelser. Verkligen på tiden att vi fick en kvinna som statsminister, jättekul!
Bo Rudolfsson, (KD) Laxå Foto: Arkiv: Sofie Isaksson
Mikael Wahlberg, (S) Nora. Foto: Privat

Den lilla kommunens möjligheter

Med exakt en månad kvar till valet fortsätter vi vår valbevakning med den andra delen som handlar om lokalvalet. Vi har ställt tre frågor till kommunalpolitiska företrädare i länets samtliga kommuner. I den här delen redogör vi för svaren från majoriteten i de resterande sex kommunerna i länet.

Tony Ring (M) Karlskoga. Foto: Tord Saxin

Karlskoga kommun: Tony Ring (M) kommunstyrelsens ordförande

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– Att fortsätta på den förändringsresa som den Moderatledda alliansen inlett under de senaste fyra åren. Vi har förändrat den kommunala styrningen i grunden och vi är idag en kommun med stark tillväxt samtidigt som vi har ordning och reda och stark ekonomi. Mycket är idag bra i Karlskoga men mycket kan bli ännu bättre.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Vi kommer lyfta fram just det att vi har kraften att genomföra förändringar utifrån våra politiska beslut. Vi är övertygade om att politik gör skillnad och den senaste mandatperioden är ett mycket bra exempel på just det. Sakpolitiskt handlar mycket om vård, skola och omsorg där vi lägger extra kraft på de unga som alla barn måste få en rättvis chans att skapa ett bra liv utifrån skola etcetera.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Viktigaste landsbygdsfrågan är att fortsätta arbetet med att möjliggöra för den som önskar att bo och verka utanför tätorten genom bra infrastruktur som vägar, cykelbanor och bredband.

Ewa-Leena Johansson. Foto: Alexander Bigenius

Ljusnarsbergs kommun: Ewa-Leena Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– Hållbar utveckling är A och O. Socialt, ekonomiskt, kulturellt och miljömässigt. En för/skola där alla elever lyckas. Arbete, sysselsättning och inkludering för alla. En trygg och värdig ålderdom. En kommun som främjar ett gott näringslivsklimat och en positiv utveckling. Kommunal ekonomi i balans.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Den lilla kommunens möjligheter. Enkelheten och närheten till varandra och att vi tillsammans kan utveckla vår kommun. Vara en attraktiv kommun som kan erbjuda tomter strandnära att bygga vid, främja en aktiv och meningsfull fritid för unga och gamla, fortsätta arbetet med ett gott näringslivsklimat och handla lokalt. Vi har ett stort investeringsbehov – vad ska prioriteras?

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Bättre villkor och förutsättningar. Kommunikationer såsom kollektivtrafik, vägar och tillgången till fiber måste bli bättre. Social dumping ska motverkas. Återinför investeringsstöd för bostadsbyggande, stöd till väg- och VA- investeringar för små kommuner. Rimliga bilstöd där inga andra alternativ finns att transportera sig. Lättnader i strandskyddet för inlandskommuner.

Johan Niklasson (C) kommunalråd Lekeberg. 

Lekebergs kommun: Johan Niklasson (C) kommunstyrelsens ordförande.

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– Skolan är den viktigaste frågan. Vi måste ge våra barn bättre förutsättningar att klara skolan då det påverkar så otroligt mycket för deras framtid. Inte bara för att ha möjlighet till framtida försörjning utan också de viktiga sociala aspekterna att klara skolan. Sen måste skolan också vara en trygg plats med bra  läromiljöer.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Att Lekeberg är en attraktiv kommun som är bra på mycket. Vårt näringsliv är något som är väldigt speciellt där vi har många företag och drivna entreprenörer. Det är något hela Lekeberg ska vara stolta över och något som vi vill fortsätta utveckla.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Att hela kommunen ska fortsätta utvecklas. Inte bara gällande bostäder men också fritidsaktiviteter och inom näringslivet. Lekeberg ska vara en plats för alla med bra förutsättningar för ett gott liv oavsett ålder och var du vill bo.

Andreas Brorsson, (S), Kumla

Kumla kommun: Andreas Brorsson (S) kommunalråd.

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– Trygghetsfrågan, vi vill att alla Kumlabor känner sig trygga i livets olika skeenden, allt från elever i skolor till äldre på äldreboenden. Det är också väldigt viktigt att man känner sig trygg när man vistas i Kumla på olika platser dygnet runt. Vi jobbar för ett djupare samarbete mellan polis, socialtjänst, skola samt andra myndigheter för att öka tryggheten men också för att förebygga utanförskap och kriminalitet.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Hur Kumla ska växa klimatsmart som stad och vara i en fortsatt tillväxttakt. Allt fler vill flytta till Kumla och det måste vi möta upp både med bostäder men även övrig kommunal service. Debattklimatet i politiken och hur viktigt det är att varje parti är sakliga och lyfter sina frågor och inte går ut på att smutskasta andra partier.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Tillväxtfrågan, hur vi som liten geografisk kommun som till största delen består av åkermark ska kunna exploatera med både hus, lägenheter och företag. Vi behöver fler bostäder då det råder bostadsbrist och vi behöver fler arbetstillfällen då det finns en arbetslöshet samtidigt som vi inte kan ta för mycket åkermark i anspråk.

Mikael Wahlberg, (S) Nora. Foto: Privat

Nora kommun: Mikael Wahlberg, (S)

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– Kommunens behov av upprustning av välfärdens lokaler (äldreboendet, högstadieskolan och förskolelokalerna. Verksamheten har länge vittnat om att högstadieskolan har stora brister. Även förskolorna behöver en satsning, vi hår många små lokaler som ligger nära varandra och behöver rustas, nya lokaler gör att vi kan få en bättre geografisk spridning och fler synergieffekter som gör att vi kan fortsätta ha generösa öppettider som möjliggör pendlande trots Noras ansträngda ekonomi. Äldreboendet göra möjligt att bygga genom ett samarbete med region örebro län där Nora kommun ska vara hyresgäst.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Vilka partier som samarbetar, så att det blir tydligt vilka som samarbetar med till exempel Sverigedemokraterna.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Att hela Nora värnas, inte bara stadskärnan.

Bo Rudolfsson, (KD) Laxå Foto: Arkiv: Sofie Isaksson

Laxå kommun: Bo Rudolfsson (KD) kommunstyrelsens ordförande.

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

Vi har sex prioriterade områden; de äldre ska få det bättre, skolresultaten ska förbättras, hela kommunen ska fungera, ordning och reda i ekonomin, seniorlägenheter ska finnas i hela kommunen samt att utveckla Bodarneparken till en ”Sinnenas park”.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Titta bakåt för att se framåt. Se vad som hänt de senaste åtta åren, vilken förändring det har blivit. Vi kan fortsätta på den vägen.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Mobiltäckning, det är grunden för annan utveckling på landsbygden och en förutsättning för att både kunna leva och driva företag på landsbygden. Vi för bland annat en diskussion med regionen och länsstyrelsen om att bekosta en mast som operatörerna kan sätta upp sin utrustning på.