Länets regionpolitiker debatterade sjukvård i Lindesberg på lördagsförmiddagen. Foto: Ann-Louise Larsson

Vallöften och satsningar under debatt om sjukvården

Flera vallöften och satsningar på sjukvården utdelades under en politisk debatt kring länets sjukvård på torget i Lindesberg på lördagen. Fullvärdiga länssjukhus med dygnet runt-vård och kompetensförsörjning var debattens två huvudspår.

Sjukvård har under de senaste åren engagerat länets invånare, kanske lite extra i Lindesberg och Karlskoga där regionen dragit ner på bland annat förlossningsvård, akutvård och intensivvård. Under lördagen ordnades en politisk debatt i Lindesberg gällande just länets sjukvård. Möjligheten att välja sin läkare, ökade satsningar på kompetensförsörjning inom vården, arbetsmiljö för vårdpersonal och en trygg och säker vård för hela länet under dygnets alla timmar diskuterades flitigt under den timslånga debatten mellan regionpolitikerna.

– Vi har tröttnat nu, förtroendet för regionens ledning är borta, sa Monica Aune, MP, under debattens inledning. Debatten hade initierats av Miljöpartiet tillsammans med med Moderaterna och Liberalerna.

Att bevara länets tre sjukhus är en högt prioriterad politisk fråga som återkom flera gånger under debatten och flera av politikerna passade på att understryka att Lindesbergs lasarett ska få finnas kvar som ett fullvärdigt sjukhus, öppet dygnet runt året runt.

– Vi behöver en tydlig framtidsplan för länets sjukhus. Jag kommer kämpa för att behålla Lindesbergs lasarett som ett fullvärdigt akutsjukhus, sade Moderaternas Sebastian Selin.

Behcet Barsom, KD, uttalade ett vallöfte om att aldrig bidra till nedmontering eller avveckling av Lindesbergs lasarett eller något av länets övriga sjukhus.

Hur många läkare som saknas i regionen lämnade politikerna flera olika siffror om, alla var dock överens om att det behöver göras mer för att både behålla befintlig vårdpersonal och locka fler läkare och sjuksköterskor att komma och jobba i regionen. Ett av förslagen för att förbättra för vårdpersonalen är arbetstidsförkortning som kommer från Vänsterpartiet.

– Vi har behandlat vårdpersonalen som ”slit-och-släng”, påtalade Kajsa Olilla, V.

Det lyftes även fram att antalet patienter som varje läkare ansvarar för varje år behöver sänkas kraftigt, då Region Örebro län ligger långt över nationell rekommendation och att antalet läkare räknat per capita i länet är för lågt, lägre än på många andra håll i länet. Flera partier, däribland Liberalerna, framhöll kraftiga satsningar på primärvård och att det måste bli lättare att komma i kontakt med sin vårdcentral och få en tid. Redan i september ska regionpolitikerna ta ställning till ett förslag om en fast vårdkontakt där patienterna kan välja sin läkare på vårdcentralen. Kroniskt sjuka är den grupp som kommer prioriteras högst och står först i kön till att få välja.