S i Hallsberg vill fortsätta att utveckla hela kommunen och stärka kommunens logistiska läge. Foto: mostphotos.com
Äldreomsorgen behöver bli trygg och väldimensionerad, enligt Caroline Dieker, Askersund. Foto: mostphotos.com
En ekonomi i balans är den viktigaste valfrågan i Degerfors kommun enligt kommunalråd Anneli Mylly. Foto: mostphotos.com
Magnus Andersson, Socialdemokraterna, Hallsberg. Foto: Privat
Caroline Dieker, M, kommunstyrelsens ordförande, Askersund. Foto: Privat
Anneli Mylly (V) Foto: Peter Eriksson
Bengt Storbacka, (S) kommunalråd i Lindesbergs kommun. Foto: Akrivbild
John Johansson, S, Örebro kommun. Foto: Ulla-Karin Ekblom
Susanne Grundström, Socialdemokraterna, Hällefors. Foto: Privat

Lokalpolitikerna om sina viktigaste frågor inför årets val

Under veckorna fram till valet kommer Länsposten lyfta frågor som är viktiga för länets invånare.

Under veckorna fram till valet kommer Länsposten lyfta frågor som är viktiga för länets invånare. Vi har ställt tre frågor till kommunalpolitiska företrädare, både i majoritet och opposition, i länets samtliga kommuner.

I den första delen redogör vi svaren från de styrande politikerna i sex av länets kommuner.

Hällefors kommun:

Susanne Grundström, ordförande för Socialdemokraterna och valledare i Hällefors.

Foto: Privat

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– Vi har valt att fokusera på tre angelägna politiska områden; integration, klimat och välfärd. Skulle man sätta något först så får det bli integrationen kopplat till den höga arbetslösheten. Att klara personalförsörjningen inom välfärdens olika yrkesgrupper hänger också ihop med detta. 

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Vikten av att erbjuda en trygg och hållbar uppväxt och ett gott liv för alla kommuninvånare. Vi behöver lyfta frågor om vad vi kan göra inom kommunens egna verksamheter. Skola, fritid, omsorg och så vidare.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Det viktigast för oss själva är att se till att välfärden når till alla kommuninvånare. Vi satsar på kommunens vägnät och vi vill höja bidraget till enskilda vägar. Många av de frågor som rör livet på landsbygden är annars regionens frågor och där finns det mer att önska.

Degerfors kommun:

Anneli Mylly, Vänsterpartiet, kommunstyrelsens ordförande.

Foto: Peter Eriksson

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– Att få en ekonomi i balans. En kommun behöver rätta sina utgifter efter vad man har för intäkter. Det har varit vanstyre i kommunen under 2019-2020 och raserat kommunens ekonomi totalt. Det är ingen kvick-fix att rätta till så stora underskott, men vi är på väg åt rätt håll.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Vi vill satsa på centrumutveckling, ha ett levande centrum. Idag har vi ett stort ödehus som står mitt på torget som kommunen lyckats förvärva som har stått tomt sedan 2019. Vi tycker också att det är viktigt att få fler medborgare i egen försörjning. Vi har en stor grupp människor som står utanför arbetsmarknaden och det är det ingen som mår bra av. Kommunen behöver ta ett större ansvar då arbetsförmedlingen har försvunnit från orten.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Att behålla alla byskolor. Kollektivtrafik på landsbygden är också viktigt, men det är en regional fråga.

Lindesbergs kommun:

Bengt Storbacka, Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande.

Foto: Lindesbergs kommun. 

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– En av de viktigaste frågorna är god och tillgänglig samhällsservice. Samhällsservice är ett stort begrepp och inkluderar kollektivtrafik, skolor, äldreboenden, bostäder i kommunens olika orter mm.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Kommunens framåtanda. Ett stort och engagerat föreningsliv, en mångfald av olika typer av företag och näringar och att vi har lyckats få in allt fler av de som står långt från arbete på arbetsmarknaden. Vi ska även lyfta fram det positiva i stora företagsetableringar och arbetskraftsbehovet som också genererar behovet av, nya bostäder, utbyggnad av skola och barnomsorg och ”smittar av sig” så att efterfrågan på mer industrimark har uppstått.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Den viktigaste landsbygdsfrågan är en hållbar infrastruktur. Det innebär bra vägar, fiber, kollektivtrafik, trygg omsorg och tillgänglig service. Samtidigt behöver vi verka för en hållbar regiontrafik som kan vara en av pusselbitarna för att utveckla landsbygden. Likaså behöver vi som kommun se till att samverka med och påverka sjukvård och andra inte kommunala ansvarsområden på ett sådant sätt att du får den samhällsservice du har rätt till.

Askersunds kommun:

Caroline Dieker, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande.

Foto: Privat

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– Ingen fråga är enskilt viktigast, men det som kommer vara ett stort fokus framöver är att äldreomsorgen behöver bli trygg och väldimensionerad. Vården måste vara en bra arbetsplats. Vidare så behöver vi förbättra skolresultaten och fortsatt arbeta med att ekonomin ska bli bättre.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– De kommunala kärnuppdragen, skola, omsorg och ekonomisk hållbarhet.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Fortfarande är det viktigast även för landsbygdsbor att vi sköter de kommunala kärnuppdragen på ett bra sätt. Vidare är alla typer av kommunikationer väldigt viktiga.

Hallsberg:

Magnus Andersson, Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande.

 Foto: Privat

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– Fortsatta satsningar på välfärden där skolans resurser måste fortsatt stärkas och att våra äldre erbjuds aktiviteter och ges goda levnadsvillkor.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Att vår politik gör skillnad och tar långsiktigt ansvar. Vi vill fortsatt utveckla hela kommunen och stärka vårt logistiska läge.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Att ge förutsättningar till bostadsbyggande i våra mindre tätorter och att våra mindre tätorter ska lyftas fram och utvecklas.

Örebro kommun:

John Johansson, Socialdemokraterna, kommunalråd.

Foto: Ulla-Karin Ekblom

Vilken är den viktigaste frågan för din kommun och varför?

– Att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden – vinstjakten ska bort från skolan och äldreomsorgen.

Vad tycker du ska lyftas fram i den lokala valrörelsen i din kommun?

– Att valet står mellan att ta tillbaka den demokratiska kontrollen eller privatisera all hemtjänst som Moderaterna vill.

Vilken är den viktigaste landsbygdsfrågan i kommunen?

– Att man ska kunna bo och verka i hela Örebro – då är det viktigt med bra bostäder, fiber och transport.