Barnen bygger sin egen lekyta

I Baronbackarna har ett 25-tal barn i olika åldrar under veckan hjälpt till att bygga tre träkojor i en skogsdunge intill lekplatsen. Arbetet är en…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil