Avfallet i högarna är mycket blandat, vilket gör det allvarligt om en brand skulle uppstå. Foto: Ann-Louise Larsson
Brandkåren placerade under torsdagen ut fyra "spett" för att mäta temperaturen i avfallshögarna i Röfors. Foto: Ann-Louise Larsson

Nu forslas 10 000 ton sopor från Röfors till Hallsberg

Under veckan har det stora sopberget i Röfors börjat forslas bort. Det handlar om 10 000 ton blandat byggavfall som kommer transporteras till Hallsberg för sortering.

Förra veckan var Nerikes brandkår på plats i Röfors för att placera ut meterlånga sensorer för att kunna mäta temperaturen på avfallshögen. Mätningarna visade temperaturer på uppemot 80 grader och enligt räddningstjänsten fanns det risk för att avfallet kunde självantända och därför utfärdades ett föreläggande. Kommunen har under de senaste veckorna jobbat hårt för att upphandla en entreprenör som kan ta hand om avfallet och på måndagen stod det klart att det blir Adrianssons Schakt och Transport i Hallsberg som fått uppdraget.

– De uppgifter jag har fått är att man etablerade sig på måndagen och börjar jobba med maskinerna på tisdagen. Först ska balarna runt högen tas bort så att man får mer yta att jobba på och därefter går man in på högen, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson.

Arbetet planeras tillsammans med räddningstjänsten och är komplicerat på grund av de höga temperaturerna och att man inte riktigt vet vad som finns i högarna.

– Börjar man riva i det och tillsätter syre på ”fel” ställe kan det bli en brand. Det är viktigt att allt görs i rätt ordning, säger Mathias Johansson, Nerikes brandkår.

Avfallet kommer att sorteras på Adrianssons anläggning i Hallsberg och därifrån vidare för förbränning. Bortforslingen beräknas ta mellan fyra och åtta veckor och beräknas kosta 6,5 miljoner kronor.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Allt fler idrottsföreningar ska dela på skötselbidrag

Antalet föreningar i Örebro kommun som söker skötselbidrag för sina anläggningar har ökat fem år i rad. Samtidigt har summan de ska dela på legat stilla länge och i år får 19 föreningar sänkt nivå. Hampetorp Odensbackens IF tappar mest, både procentuellt och i kronor, medan Latorp, med ny konstgräsplan,…

Närtrafiken dröjer – pandemin påverkar

I december togs beslut om att införa Närtrafik i hela länet. Nu pågår planeringen. På grund av pandemin är det fortfarande oklart när den kommer att kunna starta.

MC-klubb bygger mobil scen

Det blir Network MC som kommer stå som ansvarig för den mobila scen som "Förnya Odensbacken" fått pengar till.

Tungt avfall från Röfors sorteras nu i Hallsberg

Nu är arbetet med att forsla bort och sortera Röforsavfallet i full gång. Ännu har inget farligt hittats men materialet är tyngre än vad någon tidigare trott.

Metallsök gav guldfynd i Husby

I höstas var det Hassle - i helgen var det Husby. Metallsökarna fortsätter att leta föremål i Glanshammarstrakten. En guldring hittades denna gång och en ny sökning är redan inbokad till i höst.