Avfallet i högarna är mycket blandat, vilket gör det allvarligt om en brand skulle uppstå. Foto: Ann-Louise Larsson
Brandkåren placerade under torsdagen ut fyra "spett" för att mäta temperaturen i avfallshögarna i Röfors. Foto: Ann-Louise Larsson

Nu forslas 10 000 ton sopor från Röfors till Hallsberg

Under veckan har det stora sopberget i Röfors börjat forslas bort. Det handlar om 10 000 ton blandat byggavfall som kommer transporteras till Hallsberg för sortering.

Förra veckan var Nerikes brandkår på plats i Röfors för att placera ut meterlånga sensorer för att kunna mäta temperaturen på avfallshögen. Mätningarna visade temperaturer på uppemot 80 grader och enligt räddningstjänsten fanns det risk för att avfallet kunde självantända och därför utfärdades ett föreläggande. Kommunen har under de senaste veckorna jobbat hårt för att upphandla en entreprenör som kan ta hand om avfallet och på måndagen stod det klart att det blir Adrianssons Schakt och Transport i Hallsberg som fått uppdraget.

– De uppgifter jag har fått är att man etablerade sig på måndagen och börjar jobba med maskinerna på tisdagen. Först ska balarna runt högen tas bort så att man får mer yta att jobba på och därefter går man in på högen, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson.

Arbetet planeras tillsammans med räddningstjänsten och är komplicerat på grund av de höga temperaturerna och att man inte riktigt vet vad som finns i högarna.

– Börjar man riva i det och tillsätter syre på ”fel” ställe kan det bli en brand. Det är viktigt att allt görs i rätt ordning, säger Mathias Johansson, Nerikes brandkår.

Avfallet kommer att sorteras på Adrianssons anläggning i Hallsberg och därifrån vidare för förbränning. Bortforslingen beräknas ta mellan fyra och åtta veckor och beräknas kosta 6,5 miljoner kronor.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Idrottsföreningen förverkligar ungdomars medborgarförslag

Förra sommaren skrev nu 11-åriga Ruben och Simon ett medborgarförslag till Lekebergs kommun med en önskan om en MTB-bana. Nu gör idrottsföreningen verklighet av killarnas idé.

Kräftorna i Vättern blir fler men mindre

Vätterns kräftor blir allt fler - men de växer inte till sig och det gör att de inte blir intressanta för yrkesfiskarna.
Adam Kirstein Reuterswärd, Spelfriheten AB. Foto: Spelfriheten AB

Ny öppenvårdsbehandling för länets spelberoende

Digital behandling för spelberoende och anhöriga. – Det ska vara lätt att kunna sköta både jobb, familj och sin sjukdom, säger Adam Kirstein Reuterswärd på företaget Spelfriheten.

Länets tolv kommuner har tecknat ramavtal med företaget Spelfriheten som bedriver öppenvårdsbehandling för spelmissbruk.

– Vi är specialiserade på spel. Vi har runt 700 hjälpsökande varje månad, det är folk från hela landet som ringer. Problemet med spelberoende har ökat under pandemin, berättar marknadsansvarig Adam Kirstein Reuterswärd som själv har varit spelfri i nästan fem och ett halvt år.

Lång behandling

Resultatet av ett spelmissbruk kan vara ödelagd ekonomi, förlorade relationer, depression och självmordstankar. Spelfrihetens behandling innehåller flera olika delar och vänder sig också till de anhöriga.

– Det som är speciellt med oss är att behandlingen är ganska lång, behandlingen pågår i ett år och fyra månader. I början är det tre gånger i veckan. Som spelberoende behöver man hitta dagliga rutiner för att klara sig från att spela. Det har ju upptagit stor tid som man nu måste fylla med annat, förklarar Adam Kirstein Reuterswärd.

I lokalen på Kyrkogatan 3 i Örebro kan man ha det första samtalet med den beroende, man ska kunna träffa andra och man ska ha föreläsningar.

– Både gruppbehandling och individuella samtal erbjuds digitalt. Det är både sårbart och givande att man kan vara i sitt hem där man är trygg och ha sina samtal.

Örebro kommun är först i landet med en ny sorts sortering av restavfall. Foto: Stockholm Exergi

Minskat avfall med ny metod

För att minska klimatutsläppen inför Örebro kommun nu maskinell sortering av restavfall som ett komplement till den källsortering som görs av örebroarna. Örebro är en av de första i landet med den här typen av sortering.

– Vi är stolta över att ta detta steg som är en viktig del i att sänka klimatutsläppen och nå kommunens övergripande hållbarhetsmål. Enligt studier bidrar den maskinella sorteringen till att koldioxidutsläppen minskar med 4 500 ton, vilket motsvarar 1 000 örebroares koldioxidutsläpp per år, säger Ola Eklöf, avfallsingenjör på tekniska förvaltningen, i ett pressmeddelande.

Den maskinella sorteringen görs på en materialåtervinningsanläggning, så kallad Material Recovery Facility (MRF), som enligt beräkningar ska kunna sortera ut cirka 3 500 ton återvinningsbart material per år. Överenskommelsen mellan Örebro kommun och Stockholm Exergi innebär att minst hälften av det återvinningsbara material som slängts som restavfall kommer att sorteras ut.

Målet är att minska kommunens mat- och restavfall med minst 25 procent mellan år 2015 och 2025. Avtalet med Stockholm Exergi börjar gälla år 2022.

Christina gör comeback i närradion

Mellan 2003 och 2009 ledde Christina Nilsson programmet "Kulturen" i Kumla närradio 94,3. I höst gör hon comeback och först ut blir ett program där hon träffar sina idoler i dansbandet Donaldz.