Nu ställs krav på att avfallet forslas bort

Nu kräver Sydnärkes Miljöförvaltning att konkursboet efter Miljöåtervinning i Röfors ska forsla bort avfallet. Kostnaden beräknas till upp emot fem miljoner kronor.