Nu ska Laxå kommun arbeta för att få bort avfallet i Röfors. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson

Laxå kommun ska ta hand om avfallet i Röfors

Laxås politiker har beslutat att kommunen ska ta ansvar för avfallet i Röfors. Positivt tycker konkursförvaltaren. Troligen kommer det osorterade avfallet att flyttas till Mosjötippen.

Förra veckan beslutade politikerna i Laxå kommunstyrelse att arbeta för att ta bort avfallshögarna i Röfors. Beslutet togs utifrån ett förslag som kommunchef Harry Lundin skrivit.

Enligt information på kommunens hemsida är det mest troliga alternativet att det osorterade avfallet transporteras till Mosjötippen för siktning/sortering. ”Av störningsskäl vill vi inte sortera/sikta material på plats i Röfors” skriver kommunen vidare.

Nerikes brandkår har krävt att konkursboet efter Miljöåtervinning i Röfors ska mäta temperaturerna i högarna, så det inte finns risk för självantändning. Enligt kommunens hemsida ska sådan mätutrustning installeras denna eller nästa vecka. Kommunens servicelag ska även kontrollera området varje dag. Nya prover är också tagna på den så kallade svarta massan.

– Som konkursförvaltare är jag positiv till att kommunen agerar i frågan. Eftersom konkursboets handlingsutrymme är begränsat av tillgångarna i konkursboet och då dessa inte räcker till för att täcka mer än en bråkdel av kostnaderna för omhändertagandet, så måste någon annan aktör agera, säger Robert Asplund, konkursförvaltare.

– Några andra aktörer än Laxå kommun, som har förmåga och incitament att agera för att hitta en lösning, finns som jag ser det inte och det är glädjande att kommunen redan nu gjort samma analys.