Brandkåren placerade under torsdagen ut fyra "spett" för att mäta temperaturen i avfallshögarna i Röfors. Foto: Ann-Louise Larsson
Mathias Johansson på Nerikes brandkår har varit ansvarig för föreläggandet och temperaturövervakningen på avfallshögarna i Röfors. Foto: Ann-Louise Larsson

Nerikes brandkår: ”Ska tas på allvar”

Brandkåren var under torsdagen på plats och mätte temperaturen på avfallshögarna i Röfors. Mellan 70 och 80 grader har uppmätts. – Med så pass höga temperaturer en och en halv meter ner i högen måste vi ta det här på allvar, säger Mathias Johansson, Nerikes brandkår.

Under torsdagseftermiddagen var Nerikes brandkår på plats i Röfors och hade även kallat in expertis från E-on, som är van att hantera flisbränder, för en lägesbedömning.

– Det är problematiskt att avfallet här är så blandat. Det är ingen som riktigt vet hur det beter sig om en brand uppstår eftersom vi inte vet vad som finns i högarna. Blandningen är också ett problem när man ska forsla bort avfallet, börjar man riva i det och tillsätter syre på ”fel” ställe kan det bli en brand. Det är viktigt att allt görs i rätt ordning, säger Mathias Johansson, handläggare i ärendet hos Nerikes brandkår.

Temperaturen har legat stabilt sedan mätningarna startades och under helgen planeras inget annat än övervakning. Brandkåren placerade ut fyra ”spett” i de stora avfallshögarna. Från dessa kommer temperaturen att avläsas varannan timme. Brandkåren försökte under torsdagen att få klarhet i om det även finns avfall nergrävt, men lyckades inte nå fastighetsägare. I nuläget är planen att mätningarna ska fortgå året ut och att personal från kommunen ska titta till avfallet varje dag och notera förändringar som exempelvis rasrisk. Notan för mätningarna kommer att betalas av konkursboet.

De första mätningarna visar att det i den minsta högen, som innehåller sorterat avfall, var ungefär sex grader men att det i den betydligt större osorterade högen uppmättes 70-80 grader.

– Vi mäter ungefär en och en halv meter ner i högen och det är oroväckande att temperaturen är så pass hög så högt upp i högen, det kan vara betydligt varmare en bit ner, säger Mathias Johansson.

Totalt rör det sig om ungefär 12 000 kubikmeter byggavfall som ligger i Röfors och detta ska nu forslas bort för sortering och förbränning. Arbetet med bortforslingen ska planeras i samarbete med brandkåren.