På bilden syns Ylva von Scheele (M), Hareton Akob, företagare på Miljöåtervinning I Röfors och Bo Rudolfsson (KD) kommunstyrelsens ordförande i Laxå på företagsbesök­ i Röfors den 3 december 2019. Foto: Arkiv Sofie Isaksson

Avfall i Röfors kan bli kommunens ansvar

Företaget Miljöåtervinning i Röfors har försatts i konkurs på egen begäran.– Det stora är latenta kostnader för saker som måste tas om hand, säger konkursförvaltare Robert Asplund.I slutet av veckan ska han träffa företrädare för Laxå kommun.

Förra veckan tog turerna i Röfors en radikalt ny vändning. Företaget Miljöåtervinning i Röfors, som fram till nyligen hette Laxå miljö­återvinning, försattes på egen begäran i konkurs vid Örebro tingsrätt.

– Vi arbetar nu med att inventera vad som finns i Röfors, både i form av tillgångar som går att sälja, men också för att få en överblick över vilket material och avfall som förvaras där, säger­ Robert­ Asplund, advokat och konkursförvaltare.

Uppskattningsvis handlar det om 5 000 ton avfall, varav en del är färdigbehandlat.

– Det är mycket ordning och reda. Det konkursade företaget har haft bra koll på vilka massor man har att hantera. I nuläget är det inget som tyder på att det finns någon ekonomisk brottslighet. De har inte gjort några direkta­ vinster, säger Robert Asplund.

Miljöbrott och penningtvätt

Den inledande undersökningen visar inte heller att det finns miljö­farligt avfall på området.

Materialet handlar till största delen om byggavfall. Uppdraget att sortera har kommit från en enda kund, NMT. Det företaget är också försatt i konkurs och flera av företrädarna är misstänkta för miljöbrott och penningtvätt.

– Företaget i Röfors har fått Svarte Petter. Skulderna är ganska­ begränsade. Det stora är latenta kostnader för saker som måste tas om hand – och det betalar ingen för längre. Det handlar om miljontals kronor, säger Robert Asplund.

Klart är att det finns en hög med avfall som Miljöåtervinning i Röfors sagt nej till att ta emot, men som sedan i våras ändå finns på området.

– Vi kommer att träffa tjänstemän på miljökontoret i slutet av veckan för att få deras input på saker och ting. Det finns ett pågående tillsynsärende, säger Asplund.

Vem ska betala för att frakta bort avfallet om det saknas pengar i konkursboet?

– Kommunen har ingen saneringsplikt, men samtidigt är det en fastighet i Laxå kommun. Vill man från myndigheternas sida får ordning där så blir det i slutändan kommunen som får ta hand om det.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Från klippdockor till spypåsar i årets tredelade utställning

Att sommarens utställningar skulle innehålla papper var självklart, men att det skulle bli både inköpslistor, klippdockor, spypåsar och tredimensionella figurer var det nog inget de anade från början.

Högsta betyg till Lilla hotellet

För andra året i rad har besökarna på Lilla hotellet i Nora gett boendet allra högsta betyg.

Stjernsund satsar på parken

På lördag invigs Stjernsunds slotts nya orangeri där besökarna med lite tur även kan få se en agave i full blom. – Det är väldigt ovanligt att den blommar, jag har aldrig varit med om det tidigare, säger Elisabeth Lagerström, tillsyningsman på Stjernsunds slott.

Miljoner dränkta runt Kvismaren

Ett stort antal lantbrukare berörs av vattendränkta åkrar runt Kvismaren. Det handlar om miljontals kronor i förlorade intäkter. Nu lyfts frågan till Jordbruksverket.
Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson

Mer dagvård för pengarna i Lindesberg

Utvärderingen är nu klar efter att jouren för ortoped/kirurgi stängdes på Lindesbergs lasarett. Den visar att vården inte försämrats eller att belastningen på ambulansen ökat.

Det var den 28 september 2020 som jouren för ortoped och kirurgi stängdes nattetid vid Lindesbergs lasarett.

Många var kritiska till beslutet och ansåg att det skulle innebära en kraftig försämring för patienterna och inte ge den besparing på tre miljoner som var planen.

– Uppföljningen visar att vi nått syftet med förändringen. Den relativt outnyttjade jourtiden på natten har styrts om till arbetstid på dagen, utan att farhågorna om stora negativa bieffekter har besannats, säger Karin Sundin i pressinfo.

Enligt samma info finns inget i uppföljningen som visar att den medicinska kvaliteten i omhändertagandet har påverkats negativt och det går inte att se något samband mellan jourförändringen och tid för väntan på ambulans.

Sebastian Cehlin, M, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, har regelbundet fått ta del av månadsuppföljningarna sedan förändringen infördes. Runt 90 fler ambulanskörningar har gjorts under mätperioden, jämfört med de senaste åren.

– Vi oroas över att ambulansens responstid på prio-1-larm har försämrats. Det har skett i hela länet, och neddragningen av jouren har inte gjort det bättre.

– Vi måste försöka hitta andra lösningar och fundera över hur länsbor i norra länsdelen ska kunna få hjälp med förhållandevis enkla åkommor på plats, och inte nattetid behöva åka till USÖ för en fraktur eller ett sår, säger Sebastian Cehlin.