På bilden syns Ylva von Scheele (M), Hareton Akob, företagare på Miljöåtervinning I Röfors och Bo Rudolfsson (KD) kommunstyrelsens ordförande i Laxå på företagsbesök­ i Röfors den 3 december 2019. Foto: Arkiv Sofie Isaksson

Avfall i Röfors kan bli kommunens ansvar

Företaget Miljöåtervinning i Röfors har försatts i konkurs på egen begäran.– Det stora är latenta kostnader för saker som måste tas om hand, säger konkursförvaltare Robert Asplund.I slutet av veckan ska han träffa företrädare för Laxå kommun.

Förra veckan tog turerna i Röfors en radikalt ny vändning. Företaget Miljöåtervinning i Röfors, som fram till nyligen hette Laxå miljö­återvinning, försattes på egen begäran i konkurs vid Örebro tingsrätt.

– Vi arbetar nu med att inventera vad som finns i Röfors, både i form av tillgångar som går att sälja, men också för att få en överblick över vilket material och avfall som förvaras där, säger­ Robert­ Asplund, advokat och konkursförvaltare.

Uppskattningsvis handlar det om 5 000 ton avfall, varav en del är färdigbehandlat.

– Det är mycket ordning och reda. Det konkursade företaget har haft bra koll på vilka massor man har att hantera. I nuläget är det inget som tyder på att det finns någon ekonomisk brottslighet. De har inte gjort några direkta­ vinster, säger Robert Asplund.

Miljöbrott och penningtvätt

Den inledande undersökningen visar inte heller att det finns miljö­farligt avfall på området.

Materialet handlar till största delen om byggavfall. Uppdraget att sortera har kommit från en enda kund, NMT. Det företaget är också försatt i konkurs och flera av företrädarna är misstänkta för miljöbrott och penningtvätt.

– Företaget i Röfors har fått Svarte Petter. Skulderna är ganska­ begränsade. Det stora är latenta kostnader för saker som måste tas om hand – och det betalar ingen för längre. Det handlar om miljontals kronor, säger Robert Asplund.

Klart är att det finns en hög med avfall som Miljöåtervinning i Röfors sagt nej till att ta emot, men som sedan i våras ändå finns på området.

– Vi kommer att träffa tjänstemän på miljökontoret i slutet av veckan för att få deras input på saker och ting. Det finns ett pågående tillsynsärende, säger Asplund.

Vem ska betala för att frakta bort avfallet om det saknas pengar i konkursboet?

– Kommunen har ingen saneringsplikt, men samtidigt är det en fastighet i Laxå kommun. Vill man från myndigheternas sida får ordning där så blir det i slutändan kommunen som får ta hand om det.