Bilden är tagen för ett år sedan. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson

Miljonskulder efter konkursen för Röforsföretaget

Knappt några tillgångar och skulder på över sex miljoner kronor. Det visar konkursbouppteckningen efter bolaget Miljöåtervinning i Röfors AB.

Det har gått drygt två månader sedan Miljöåtervinning i Röfors AB sattes i konkurs på egen begäran. Företaget bytte strax innan namn från Laxå Bruks Miljöåtervinning.

När konkursförvaltare advokat Robert Asplund nu lämnat in en konkursbouppteckning till Örebro tingsrätt visar det sig att det finns skulder på över sex miljoner kronor i företaget.

Det är främst till NM Trading & Transport i Tullinge som Röforsbolaget har skulder, på närmare sex miljoner kronor. Det är material från NMT & T som Miljöåtervinning arbetat med att sortera. Även NMT & T har gått i konkurs, så kostnaderna för att forsla bort material och eventuell sanera området i Röfors kommer NMT & T troligen inte kunna betala.

Albins Maskinservice i Laxå har hyrt ut maskiner för nästan 53 000 kronor – pengar de troligen inte får.

Av konkursbouppteckningen framgår att tre maskiner fanns i bolaget. En skakskikt har sålts för 410 000 kronor. Ett finansbolag hävdar att det äger vindsikten. En avfallskross har inte hittats. Utredningar pågår både vad gäller vem som äger vindsikten och vart avfallskrossen tagit vägen.

Vid edgångssammanträdet strax före jul hade styrelseledamot Hareton Awadees Akob inte lämnat in all bokföring till konkursförvaltaren, men han lovade då att göra det omgående.

Miljöåtervinnig i Röfors AB ägdes till 100 procent av Fratrum AB, vilket ägs av Pär Jinnestrand och Stefan Jinnestrand. Aktiekapitalet var 100 000 kronor.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Idrottsföreningen förverkligar ungdomars medborgarförslag

Förra sommaren skrev nu 11-åriga Ruben och Simon ett medborgarförslag till Lekebergs kommun med en önskan om en MTB-bana. Nu gör idrottsföreningen verklighet av killarnas idé.

Kräftorna i Vättern blir fler men mindre

Vätterns kräftor blir allt fler - men de växer inte till sig och det gör att de inte blir intressanta för yrkesfiskarna.
Adam Kirstein Reuterswärd, Spelfriheten AB. Foto: Spelfriheten AB

Ny öppenvårdsbehandling för länets spelberoende

Digital behandling för spelberoende och anhöriga. – Det ska vara lätt att kunna sköta både jobb, familj och sin sjukdom, säger Adam Kirstein Reuterswärd på företaget Spelfriheten.

Länets tolv kommuner har tecknat ramavtal med företaget Spelfriheten som bedriver öppenvårdsbehandling för spelmissbruk.

– Vi är specialiserade på spel. Vi har runt 700 hjälpsökande varje månad, det är folk från hela landet som ringer. Problemet med spelberoende har ökat under pandemin, berättar marknadsansvarig Adam Kirstein Reuterswärd som själv har varit spelfri i nästan fem och ett halvt år.

Lång behandling

Resultatet av ett spelmissbruk kan vara ödelagd ekonomi, förlorade relationer, depression och självmordstankar. Spelfrihetens behandling innehåller flera olika delar och vänder sig också till de anhöriga.

– Det som är speciellt med oss är att behandlingen är ganska lång, behandlingen pågår i ett år och fyra månader. I början är det tre gånger i veckan. Som spelberoende behöver man hitta dagliga rutiner för att klara sig från att spela. Det har ju upptagit stor tid som man nu måste fylla med annat, förklarar Adam Kirstein Reuterswärd.

I lokalen på Kyrkogatan 3 i Örebro kan man ha det första samtalet med den beroende, man ska kunna träffa andra och man ska ha föreläsningar.

– Både gruppbehandling och individuella samtal erbjuds digitalt. Det är både sårbart och givande att man kan vara i sitt hem där man är trygg och ha sina samtal.

Örebro kommun är först i landet med en ny sorts sortering av restavfall. Foto: Stockholm Exergi

Minskat avfall med ny metod

För att minska klimatutsläppen inför Örebro kommun nu maskinell sortering av restavfall som ett komplement till den källsortering som görs av örebroarna. Örebro är en av de första i landet med den här typen av sortering.

– Vi är stolta över att ta detta steg som är en viktig del i att sänka klimatutsläppen och nå kommunens övergripande hållbarhetsmål. Enligt studier bidrar den maskinella sorteringen till att koldioxidutsläppen minskar med 4 500 ton, vilket motsvarar 1 000 örebroares koldioxidutsläpp per år, säger Ola Eklöf, avfallsingenjör på tekniska förvaltningen, i ett pressmeddelande.

Den maskinella sorteringen görs på en materialåtervinningsanläggning, så kallad Material Recovery Facility (MRF), som enligt beräkningar ska kunna sortera ut cirka 3 500 ton återvinningsbart material per år. Överenskommelsen mellan Örebro kommun och Stockholm Exergi innebär att minst hälften av det återvinningsbara material som slängts som restavfall kommer att sorteras ut.

Målet är att minska kommunens mat- och restavfall med minst 25 procent mellan år 2015 och 2025. Avtalet med Stockholm Exergi börjar gälla år 2022.

Christina gör comeback i närradion

Mellan 2003 och 2009 ledde Christina Nilsson programmet "Kulturen" i Kumla närradio 94,3. I höst gör hon comeback och först ut blir ett program där hon träffar sina idoler i dansbandet Donaldz.