Så här menar Brevens natur- och kulturmiljöförening att vindområdena kommer att omsluta naturreservatet Brevens tallskogar. Foto: Brevens natur- och kulturmiljöförening / Fredrik Birath
Alf Lindblad, Svante Sjöberg, Fredrik Birath, Ingalill Bergensten, Anette Wahlgren och Jan Westring. Foto: Sofie Isaksson
De tre områdena som nu undersöks av Stena. Överst Pjunkeberg, planering för 4-6 vindkraftverk. Mellanområdet Andersberg med planering för 5-8 verk. Nederst Mörtsjö/Kobäcken, där projektering har börjat och 25-35 vindkraftverk kan komma att placeras ut. Foto: Karta: Stena Renewable
Svante Sjöberg ordförande i Brevens natur- och kulturmiljö förening. Foto: Sofie Isaksson

Föreningen fortsätter kampen mot vindkraftetablering

Det rimmar illa att planera för vindkraftverk direkt granne med ett tyst skogsområde. Det menar föreningen i Brevens bruk, vars medlemmar inte känner sig lugnade av Stenas information - snarare tvärt om.

Det har gått ett halvår sedan Brevens natur- och kulturmiljöförening bildades.

– Vi vill ha en så liten störning som möjligt av eventuell vindkraft på samhället och för oss som bor här, säger Svante Sjöberg, ordförande.

När föreningen sammanför de områden där Stena Renewable nu undersöker om det kan placeras ut vindkraftverk med var naturreservatet Brevens tallskogar ligger, passar de som pusselbitar. Vi talar då om området Andersberg, sydost om själva Brevens bruk, det område de är mest kritiska mot.

– Enligt länsstyrelsen är Brevens tallskogar ett av få tysta områden i landet. Det sunda förnuftet säger att det knappast är klokt att lägga en av Mellansveriges största vindkraftsparker där. Det blir ett konstigt tyst naturreservat av det, säger Svante Sjöberg.

Föreningen har ett 50-tal medlemmar. De flesta är fastboende i Breven men även en del sommargäster ingår.

Alla har inte exakt samma åsikt om vindkraft, så föreningen jobbar för att få en vettig exploatering som inte förstör natur- och kulturmiljö runt Brevens bruk.

– Den presentation som Stena Renewable gav digitalt härom veckan gjorde oss inte lugnare, säger Svante Sjöberg.

Enligt honom sa bolaget att de måste tåla vissa ljudnivåer.

– Det accepterar inte vi. Vi finns i länets och kommunens utkant och vi är ibland bortglömda. Vi är medvetna om att vi inte kan räkna med fullständig kommunal service här men att då ta bort de sista fördelarna med en tyst och lugn miljö är vi emot.

Föreningen har skickat skrivelser till både länsstyrelsen och landshövdingen. Hittills har det kommit svar från länsstyrelsen, vars innehåll gick ut på att så länge det inte finns någon formell ansökan kan myndigheten inte göra något.

– Vi förstår deras juridiska invändningar. Å andra sidan är länsstyrelsen, som förvaltar naturreservatet, en stor part i området.

Svante menar att eftersom vindkraften inte är någon het fråga som väcker debatt i Örebro kommun har det varit svårt att få reda på vem på kommunen de bör ha kontakt med. Samtidigt har kommunen en avgörande roll när det kommer till beslut.

– Vi skulle vilja att insatta politiker kom hit och resonerade med oss. Vi känner oss helt bortglömda och övergivna, säger Svante Sjöberg.

– Det är svårt för folk att tänka sig hur dominerande 250 meter höga snurror kommer att vara om de placeras på platån, som ligger 50 meter över sänkan i orten. Det vill vi inte vara med om.

Nu arbetar föreningen och dess styrelse vidare med att väcka opinion och få uppmärksamhet runt planerna i olika instanser. Några tankar på att ge upp finns inte. Samtidigt finns det de som funderar på att flytta om vindkraftsplanerna blir verklighet.

– Vi är stridslystna. Vi tycker det är lite sniket av bruksföretaget att först få betalt för att skapa ett naturreservat och sedan förstöra området de är satta att bevara med vindkraft.