Just nu pågår samråd om planerad vindkraftspark utanför Hjortkvarn. Till och med den 23 november kan synpunkter lämnas. Foto: Ann-Louise Larsson

Möjlighet att tycka till om planerad vindkraftspark

Till och med den 23 november finns möjlighet att tycka till om den planerade vindkraftsparken vid Mörtsjö. Det aktuella området är beläget cirka sex kilometer nordost om Hjortkvarn.

Stena Renewable undersöker möjligheten för en vindkraftspark vid Mörtsjö i Finspångs och Hallsbergs kommuner i Östergötlands och Örebro län, som Länsposten skrivit om tidigare. Markägarna Brevens Bruks AB och Boo Egendom har skrivit avtal med Stena Renewable om rätten att utreda förutsättningar för vindkraft.

Nu pågår samråd och de synpunkter som kommer in blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Stena Renewable ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.

Den planerade vindkraftsparken bedöms maximalt kunna rymma 34 vindkraftverk med en totalhöjd om 270 meter.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Östergötland och Örebro län under 2022. Sweco i Sverige AB har fått uppdraget av Stena att driva processen avseende ansökan om tillstånd för Vindpark Mörtsjö.

En samrådsutställning finns i Regna Bygdegård Ekebo den 19 november där föranmälan krävs. Samrådsutsällningen finns även på nätet: www.stenarenewable.com/vindparker/mortsjo/#presentation