Här kan Brevens få vindkraftverk

Brevens Bruk AB undersöker möjligheterna att sätta upp vindkraftverk. Tre skogsområden pekas ut. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil