Forskar om behandling för våldsamma män

Nyheter Hur väl fungerar de frivilliga behandlingsinsatserna för män som utövar våld i nära relationer? Det ska forskare på Örebro universitet ta reda på i ett…

Resurser till våld i nära relationer på landsbygd

Nyheter RISKSAM-projektet vid Örebro universitet studerar våld i nära relationer på landsbygden. Nu har det tilldelats medel från forskningsrådet Forte för att turnera i landet och…

Örebroforskare om mäns våld mot kvinnor

Nyheter Örebro län representeras under Almedalsveckan av en mängd deltagare, Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, är en av dem. Hon presenterar sina forskningsresultat…