Oppositionen emot nedläggningsbeslutet

Nyheter Oppositionen valde att yrka på att inte delta i beslutet på punkten om en likvärdig skola för alla när Nämnden för livslångt lärande beslutade om…