Be(s)paringsplanen för länets sjukvård är antagen

Region Örebro län ska spara mer än en miljard kronor år 2024. Efter åratal av misskött ekonomi, inte minst inom länets hälso- och sjukvård, har Socialdemokraterna placerat vår region i topp inom två kategorier. Den region som kommer att ha högst regionskatt i landet samt den region som har det sämst ställt ekonomiskt per capita i landet. Två ”rekord” som är ett resultat av ett lamt socialdemokratiskt styre av den här regionen.

Att Socialdemokraterna tillsammans med KD och Centerpartiet saknar förmågan att planera och prioritera över tid är väldigt tydligt. Det är ingen plötslig händelse att Region Örebro Läns ekonomi har kollapsat och att de röda siffrorna i ekonomin växer alltmer. Oförmågan att prioritera regionens kärnverksamheter i kombination med ofinansierade satsningar är en stor bidragande orsak till att ekonomin är körd i botten.

Det nuvarande S-styret har låtit organisationen svälla. Vår Region har i snitt ökat med 200-300 fler anställda per år. Tyvärr har det inte blivit ett nämnvärt tillskott av de yrkeskategorier vi behöver mest, sjuksköterskor, istället har exempelvis 150 nya administratörer och handläggare anställts de senaste fyra åren.

Den 19 oktober gick Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fram med en besparingsplan, eller som styret kallar det –utvecklingsplan – på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde. Besparingsplanen ska visa vägen för hur länets sjukvård ska organiseras i framtiden. I stort beskriver den i generella drag hur organiseringen ska ske utan att vara särskilt detaljerad men i vissa specifika delar är besparingsplanen glasklar.

Akutkirurgin i Lindesberg ska läggas ner och heldygnsvårdsplatser inom psykiatrin i Karlskoga och Lindesberg ska avvecklas och inte komma tillbaka.

Två förslag som Regionens politiker förväntades gå med på utan någon som helst risk- och konsekvensanalys, realistisk ekonomisk kalkyl eller andra underlag. Det blev en hätsk debatt.

Oppositionen i form av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna ansåg att det behövdes mer detaljerade analyser och ekonomiska kalkyler inför beslut om besparingsplanen. Trots detta fick vi inga. Därav yrkade M, SD och L återremiss på besparingsplanen. Vilket innebar att vi ville att tjänstemännen skulle arbeta om besparingsplanen och ge oss politiker en risk- och konsekvensanalys och en detaljerad ekonomisk kalkyl kring vad dessa beslut innebär. Det vill säga mer fakta. Något som de allra flesta tar för självklart innan man fattar stora viktiga beslut.

Nu hävdar S-styret att M, SD och L inte vill ta ansvar. Det är självklart alltid någon annans fel i en socialistisk värld. Är det inte oppositionens fel så är det regeringens. Eller inflationens. Eller pensionsskulden. Eller varför inte pandemins fel. Frågan som då kan ställas är, vem skyllde Socialdemokraterna på år 2019? När hälso- och sjukvården hade underskott på 700-800 miljoner. Vi hade en Socialdemokratisk regering, inflationen var normal, ingen pandemi. Trots det hade vi redan då stora underskott i Regionen. Hur hamnade vi egentligen här och vem bär ansvaret? Låt oss vara ärliga.

För det första – det är inte enbart i år som hälso- och sjukvårdsnämnden gått med massiva underskott, det har den gjort under lång tid och alltid under Socialdemokraternas styre. Trots att oppositionen i sina budgetförslag år efter år föreslagit effektiviseringar och satsningar för att skapa en hållbar organisation både kvalitetsmässigt och ekonomiskt och krävt att man vidtar åtgärder – har ingenting hänt.

För det andra – M, SD och L har inget emot att ta ansvar och bidra med förslag på effektiviseringar men då förväntar vi oss att S-styret visar på den seriositet och respekt för demokratin som sig bör och presenterar tillräckliga underlag, i god tid, med risk- och konsekvensanalyser samt realistiska och konkreta ekonomiska kalkyler INNAN vi fattar beslut som stänger och avvecklar verksamheter. Det S-styret kräver är att vi ska ta ansvar men samtidigt säkerställer de inte att vi politiker har tillräckligt med underlag för att känna oss trygga i att fatta ett sådant avgörande beslut. Om styret varit ärliga gällande ansvarstagandet hade underlagen varit tillgängliga i god tid innan beslut ska fattas.

För det tredje – i M, SD och Ls återremiss har vi detaljerat beskrivit varför vi inte kan ställa oss bakom en utvecklingsplan med bristfälliga underlag och vilka farhågor vi ser med att fatta ett sådant beslut innan vi har all information och fakta på bordet. Av respekt mot länets invånare och organisationen, kan vi inte fatta beslut på otillräckliga grunder.

Det är också högst förvånande att Vänsterpartiet som brukar vara emot centralisering och nedskärningar i vården yrkade bifall till utvecklingsplanen i sin helhet.

Vi är inte rädda att ta det ansvar som krävs MEN vi accepterar inte att bli tvingade att fatta beslut på lösa boliner, inte heller genom att höja skatten för länets invånare i ett redan ansträngt läge. S-styret höjer skatten för folket i länet med 75 öre. Det motsvarar i snitt cirka 7000 kr mer per år i skatt för en barnfamilj. Är det rimligt? Är det att ta ansvar i tider där kostnader för mat, bensin och räntor skjutit i höjden?

S, C, KD och Vs beslut om att anta utvecklingsplanen i sin helhet med alla de åtgärder som det medför utan att veta vilka risker och konsekvenser det innebär – det är oseriöst, beklagligt och dumdristigt.

Vi står redo att närsomhelst ta över styret och ta ansvar på riktigt – för att en gång för alla få ordning på Region Örebro län!

Relaterade artiklar:

”Vi ser framemot era förslag på besparingar” (2023-11-22)